Skip to main content

Världens största anläggning för uppgradering av metangas från deponier och biogasanläggningar till flytande biogas ska byggas i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 10:52 CET

NSR inleder unikt miljösamarbete med Volvo Technology Transfers dotterbolag Terracastus Technologies. De positiva miljöeffekterna med flytande biogas från deponier och biogasreaktorer kan genom uppgraderingen av NSR:s anläggning minska utsläppen av koldioxid med
40 000 ton per år till en början jämfört med diesel.

Volvo Technology Transfers dotterbolag Terracastus Technologies har tecknat en avsiktsförklaring med Nordvästra Skånes Renhållningsbolag (NSR) gällande ett gemensamt bolag för uppförande av en fullskaleanläggning för uppgradering av metangas, flytande biogas (LBG). Terracastus har utvecklat en unik teknik för att rena metangas. Tekniken ska användas för att producera en ren flytande biogas, helt CO2 neutral. Anläggningen kommer att byggas på NSR:s Återvinningsanläggning i Helsingborg och rena metangasen från företagets deponi och biogasanläggning. Anläggningen beräknas att tas i drift under 2011 och totalt beräknas att årligen ca 15 miljoner liter flytande biogas produceras i anläggningen från och med hösten 2011. Ytterligare information finns på www.nsr.se.

Fakta om NSR:
NSR arbetar med materialåtervinning, biologisk behandling och utvinning av biogas. NSR har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001.
NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Båstad, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.

Fakta om Terracastus:
Terracastus har utvecklat en unik teknologi för att rena och producera flytande biogas av metangas från deponier och biogasreaktorer. Terracastus ägs av till 100 % av Volvo Technology Transfer.

För mera information kontakta:
Kim Olsson, VD NSR AB, 042-400 13 10.
Peter Knutsson, Styrelseordförande NSR AB, 070-815 79 65.
Tobias Elmquist, Volvo Technology Transfer AB 031- 66 91 64.


Med Vänlig Hälsning

Maria Wallentin


NSR AB,  Hjortshögsvägen 1,  251 89 HELSINGBORG
Direkt: 042-400 13 37
Fax:  042-15 37 73
Info: Karta www.nsr.se