Skip to main content

Ytterligare insatser för renare matavfall i Båstad

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 14:22 CET

Båstadborna har under hösten blivit bättre på att sortera sitt matavfall men fortfarande går matavfallet sällan att använda till biogasproduktion. Då några abonnenter fortfarande slänger restavfall i matavfallsfacket, måste matavfallet omklassas till restavfall. Dessa abonnenter förstör också det miljöarbete övriga Båstadbor gör i form av att sortera ut sitt matavfall.

-För att förhindra att dessa abonnenters avfall förstör hela mängden matavfall väljer vi nu att inte tömma dessa kärl säger Cecilia Holmblad, Renhållningschef NSR. NSR har under sommaren och hösten gjort stora informationsinsatser för att informera om vad som ska sorteras i facket för matavfall.

Från och med den 14 november kommer SITA inte att tömma de sopkärl där matavfallet är felsorterat. Kärlet kommer att lämnas kvar tillsammans med en hängare med information att avfallet är felsorterat. Kunden kan ringa till SITA och begära en extratömning av kärlet för en extra kostnad eller välja att sortera om avfallet och vänta till nästa tömning av sopkärlet.

För mer information kontakta:
Cecilia Holmblad, Renhållningschef, NSR AB 042-400 13 92

NSR arbetar med materialåtervinning, biologisk behandling och utvinning av biogas. NSR har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001.

NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Båstad, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.