Skip to main content

Alla i Helsingborg kan dricka och använda vattnet som vanligt igen

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 18:15 CET

NSVA och Helsingborgs stad häver nu kokningsrekommendationen i Helsingborg eftersom proverna på vattnet är godkända. Det innebär att det går bra att använda dricksvattnet som vanligt igen i Helsingborg.  

- Vi kan inte fastställa källan till föroreningen i dagsläget men kommer att fortsätta arbetet. Allt tyder på att detta är en enskild händelse, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten NSVA.

Mer information:

Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten, NSVA, tel 010-490 97 56

Per Lindqvist, avdelningschef Drift och underhåll, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad, tel 042-10 58 76

Olu Lindström, livsmedelschef, Miljöförvaltningen, Helsingborgsstad, tel. 042-10 50 38

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se