Skip to main content

Arbetet med att identifiera orsaken till vattenproblemen i Helsingborg fortsätter

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 13:15 CET

De godkända vattenproverna gjorde att NSVA och Helsingborgs stad igår kunde häva kokningsrekommendationen som gällt sedan måndagen i Helsingborg. NSVA arbetar fortsatt med att identifiera källan till föroreningen.

– Vi är glada att proverna visade att dricksvattnet nu går att använda som vanligt igen. När en så viktig samhällstjänst inte fungerar som den ska innebär det olägenheter för våra kunder och självklart känner vi en stor press att lösa problemet så snart det går, säger Jonas Håkansson, chef
avdelning Dricksvatten NSVA.

I dagsläget är källan till föroreningen inte fastställd men NSVA arbetar med två hypoteser.

– Allt tyder på att det är en enskild händelse som orsakade problemet. Det kan till exempel ha varit stormen Simone som med sina extremt hårda vindbyar kan ha påverkat vattentornet. En annan hypotes är en trasig tömningsventil som nu är utbytt, fortsätter Jonas Håkansson.

- - -

NSVA är ett interkommunalt VA-bolag som sedan 2009 ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. NSVA är gemensamt ägt av dessa sex kommuner.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA-verksamhet inte finansieras av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om investeringsramar och VA-taxan och som därmed sätter ramarna för VA-verksamheten.

I Sverige har flera kommuner på senare år valt att samverka inom VA-verksamheten. NSVA är ett exempel på detta, andra är t ex VA SYD och Mitt-Sverige Vatten. Huvudanledningen till att samverka inom VA-området är större möjligheter att genomföra en effektiv kommunövergripande planering, inom till exempel distributionsnät och vattenförsörjning. Syftet är att få ett mer kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem i regionen.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se