Skip to main content

Begränsad vattentillgång i Båstad

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2013 11:15 CEST

Med soliga dagar och mycket turister och fritidsboende på Bjärehalvön går det åt mycket vatten. NSVA och Båstads kommun uppmanar därför Bjäreborna att vara sparsamma med vattnet och respektera gällande bevattningsförbud.

- Just nu är grundvattennivån i kommunen mycket låg vilket påverkar dricksvattenproduktionen. Vissa kunder kan märka av detta i form av dåligt tryck. En fortsatt hög vattenförbrukning kan innebära problem att trygga vattenförsörjningen samt skapa bekymmer för räddningstjänsten vid en brand, säger Jonas Håkansson, avdelningschef för Dricksvatten på NSVA.

Bevattningsförbud året om

– Det är ofta låg vattennivå i Båstads kommun sommartid när förbrukningen är stor. När det dessutom är långa torrperioder blir vattenresurserna begränsade. Därför är det viktigt att vara sparsam med vattnet och respektera bevattningsförbudet, fortsätter Jonas Håkansson.

På grund av kommunens begränsade vattentillgångar har hela Båstad kommun bevattningsförbud året om. Det innebär att man endast får vattna med handhållen slang och alltså inte ha vattenspridare kopplade till det kommunala dricksvattennätet.

Tips vid vattning

- vattna på morgonen eller kvällen, inte mitt på dagen när det är som varmast

– använd droppbevattning

– spara regnvatten från stuprör i tunna

– täckodling hjälper till att minska markens vattenavdunstning.

 

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se