Skip to main content

Inga provsvar på vattnet i Helsingborg under onsdagen

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 18:19 CET

NSVA och Helsingborgs stad rekommenderar fortsatt kokning av dricksvattnet i hela Helsingborgs kommun.

– NSVA har inte fått slutliga provsvar från måndagens provtagning. Vi räknar med att få slutligt bekräftade provsvar från måndagens vattenprover tidigast under torsdag kväll. Detta innebär att vi i nuläget inte vet när vi kan häva kokningsrekommendationen, säger Jonas Håkansson, chef
avdelning Dricksvatten NSVA.

När det gäller provtagning och kontroll av dricksvattenkvaliteten är det en process som från att ett prov inkommer till laboratoriet tar cirka tre dagar innan samtliga analysresultat är bekräftade. För att ta beslut om hävning av kokningsrekommendation ska två på varandra följande prov vara godkända.

Kokningsrekommendationen gäller tills vattenproverna är godkända i såväl Helsingborg stad som i Höganäs kommun.

Vid frågor hänvisas till www.nsva.se och Helsingborgs kontaktcenter tel 042-10 50 00.

Mer information:

Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten, NSVA, tel 010-490 97 56

Per Lindqvist, avdelningschef Drift och underhåll, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad, tel 042-10 58 76

Olu Lindström, livsmedelschef, Miljöförvaltningen, Helsingborgs stad, tel. 042-10 50 38

- - -

Bakgrund
Sedan tarmbakterien enterokocker upptäcktes i Helsingborg i måndags rekommenderar NSVA och Helsingborgs stad som en försiktighetsåtgärd att alla i Helsingborg kokar dricksvatten och vatten till matlagning fram tills vattenproverna är godkända.

Vilka är berörda?
Samtliga i Helsingborg och Höganäs kommun som har kommunalt vatten. Kokningsrekommendationen gäller inte övriga kommuner inom NSVA (d v s Bjuv, Båstad, Landskrona, Svalöv och Åstorp) och inte heller andra kringliggande kommuner.

Hur kokar man vattnet så att det blir helt bra?
Vattnet ska kokas upp så att det bubblar, då har det nått en temperatur på 100°C och det räcker. Vattnet behöver sedan inte koka under en viss tid utan det räcker med att vattnet har kokat upp. Läs mer om vad en kokningsrekommendation innebär

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se