Skip to main content

Kokningsrekommendation även i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 14:00 CET

Sedan tarmbakterien enterokocker upptäcktes i Höganäs i fredags har NSVA genomfört utökad provtagning av dricksvattnet och dessvärre funnit förekomst av bakterien även i Helsingborg. NSVA och Helsingborgs stad rekommenderar som en försiktighetsåtgärd att alla även i Helsingborg kokar dricksvatten och vatten till matlagning fram tills vattenproverna är godkända.

Höganäs och Helsingborg får båda vatten från Sydvatten via vattenverket Örbyverket i Helsingborg. För att säkerställa dricksvattenkvaliteten tar både NSVA, Sydvatten och Höganäs kommun kontinuerligt vattenprover på ett antal platser runt om i ledningsnäten. Samtliga ordinarie prover i Helsingborg förra veckan var godkända utan anmärkning. Under helgen har NSVA genomfört extra vattenprover i Helsingborgs ledningsnät.

– Våra vattenprover i helgen har dessvärre påvisat förekomst av enterokocker även i Helsingborg. Av säkerhetsskäl utökas därför kokningsrekommendationen i Höganäs kommun till att även omfatta Helsingborgs kommun, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten på NSVA.

NSVA fortsätter med utökad provtagning i Helsingborg. Samtidigt har klorering av vattentornet och utgående vatten från Örbyverket påbörjats. För att få ökad genomströmning av det klorerade vattnet kommer spolning att genomföras i ytterområden.

Kokningsrekommendationen gäller tills vattenproverna är godkända i såväl Helsingborg stad som Höganäs kommun.

Vid frågor hänvisas till Helsingborgs kontaktcenter tel 042-10 50 00.

Mer information:
Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten, NSVA, tel 010-490 97 56
Per Lindqvist, avdelningschef Drift och underhåll, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad, tel 042-10 58 76

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se