Skip to main content

NSVA bygger nya ledningar för vatten och avlopp till Ven

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 00:00 CET

Nu påbörjar Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) arbetet med att byta ut de befintliga VA-ledningarna till Ven. De nya ledningarna blir 5,8 km lång varav i princip hela är till havs. Entreprenörer för projektet är Frog Marin Grupp, Svensk Sjöentreprenad och PEAB.

I samband med förberedande arbeten vid Rustningshamn, där VA-ledningarna möter fastlandet kommer vattnet att stängas av för samtliga anslutna hushåll på Ven måndagen den 14 februari mellan ca kl 10-12 och onsdagen den 23 februari ca kl 7.30-16.

De trettio år gamla ledningarna för vatten och avlopp mellan Ven och fastlandet, som bitvis ligger på mer än 40 meters djup, har drabbats av mycket skador och läckande skarvar. För att reparera ledningar på det djupet krävs specialdykare, vilket inneburit mycket höga underhållskostnader.

För att trygga VA-försörjningen för de 450 anslutna kunderna på Ven läggs nu nya ledningar för vatten och avlopp mellan norra Ven och Rustningshamn, strax norr om Borstahusen. Belastningen på VA-nätet är särskilt stor på sommaren då uppemot 3 000 personer per dag vistas på Ven.

- De nya ledningarna svetsas samman på land för att undvika skarvar. De kommer även att få en delvis annan sträckning för att undvika de djupaste delarna av sundet, säger Faik Rrecaj, projektledare på NSVA. Därmed kommer vi att få ledningar med betydligt mindre driftstörningar och underhållsarbete.

- Vi ska lägga två vattenledningar och en spillvattenledning. Alla tre ledningarna kommer att läggas samtidigt, de läggs parallellt med fem meters mellanrum med hjälp av en pråm som drar ut dem. Ledningarna förses med vikter och fixeras sedan på bottnen med hjälp av GPS och dykare, berättar Faik Rrecaj.

Projektet genomförs i tre etapper med start i februari:

Etapp 1 (feb-mars) Grävarbeten vid anslutningspunkt på Ven, ”Haken”, på mark samt cirka 10 meter ut i havet. Entreprenör: PEAB
Etapp 2 (feb-mars) Grävarbeten i Rustningshamn ungefär 40 meter på mark samt cirka 250 meter ut i havet (till åtta meters djup). Entreprenör: Svensk Sjöentreprenad
Etapp 3 (april-maj) Förläggning av sjöledning. Entreprenör: Frog Marin Group

De nya ledningarna planeras att tas i drift i juni. Investeringen för hela projektet är cirka 14 miljoner kronor. 

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se