This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

NSVA installerar Båstads första UV-ljusanläggning för säkrare dricksvattenkvalitet

För att ytterligare säkra dricksvattenkvaliteten i Båstad har Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) installerat en UV-ljusanläggning på en av kommunens huvudanläggningar. UV-ljus anses vara den säkraste skyddsbarriären för dricksvatten och skyddar mot såväl bakterier som parasiter och virus.

– Det är av yttersta vikt att säkra dricksvattenkvaliteten då risken för vattenburna parasiter och virus har ökat i Sverige under senare år. Framöver planerar vi att installera UV-ljusanläggningar på fler vattenverk i kommunen, säger Fredrik Jönsson, tf teknik- och servicechef på Båstads kommun.

NSVA har sedan tidigare UV-ljusanläggningar i Helsingborg, delar av Svalövs kommun och på ett av två vattenverk i Åstorp.

Båstads kommun har egen dricksvattenproduktion vid flera grundvattenverk. Man har sedan tidigare inte haft någon fast installerad säkerhetsbarriär utan vid behov behandlat vattnet med en mobil kloreringsanläggning.

– Beredning av dricksvatten ska ha ett tillräckligt antal mikrobiologiska säkerhets­barriärer. Vattenverk eller andra lämpliga platser i distributionssystemet bör vara utrustade med UV-aggregat som barriär. Detta eftersom det är en mycket effektiv metod att reducera inte bara bakterier utan även till exempel parasiter, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten NSVA.

Mer information:
Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten NSVA, tel 010-490 97 56
Fredrik Jönsson, tf teknik- och servicechef Båstads kommun, tel 0431-770 68

Related links

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVANSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur VA-verksamheter från flera kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.seFör aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt

Relaterade nyheter