Skip to main content

NSVA utför underhållsarbete av Helsingborgs vattentorn i helgen

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 00:00 CET

Lördag 20 november genomför Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) underhållsarbete av Fredriksdals vattentorn i Helsingborg. Arbetet väntas inte påverka boende i Helsingborg.

Under tiden underhållsarbetet pågår har vattentornet reducerad kapacitet. Vid en eventuell vattenläcka samtidigt kan tryckförändringar förekomma.

- Efter utfört arbete kommer klorering av vattnet att ske för att säkerställa vattenkvaliteten, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten, NSVA. Detta är helt ofarligt, men kan medföra en viss klorlukt.


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se