This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Svensk Sjöentreprenad slutför de nya VA-ledningarna till Ven

Pressmeddelande -

Svensk Sjöentreprenad slutför de nya VA-ledningarna till Ven

Nu är det klart att det blir Svensk Sjöentreprenad AB som färdigställer de nya vatten- och avloppsledningarna till Ven. Arbetet beräknas äga rum någon gång under veckorna 14-16, beroende på väder och strömförhållande i Öresund.

Under våren och sommaren förra året påbörjade Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, arbetet med att lägga nya VA-ledningar till Ven. De nya ledningarna är 5,8 km långa varav i princip helt till havs. Till följd av att en av entreprenörerna gick i konkurs kunde inte arbetet slutföras. Sammanlagt återstår ungefär tio procent av hela projektet att färdigställa.

De nya ledningarna har byggts för att trygga VA-försörjningen för de 450 anslutna kunderna på Ven. Belastningen på VA-nätet är särskilt stor på sommaren då uppemot 3 000 personer per dag vistas på Ven. 

De gamla ledningarna ligger bitvis på mer än 40 meters djup och har drabbats av mycket skador och läckande skarvar. För att reparera ledningar på det djupet krävs specialdykare, vilket inneburit mycket höga underhållskostnader. För att undvika skarvar har de nya ledningarna svetsats samman på land. De har också fått en delvis annan sträckning för att undvika de djupaste delarna av sundet.

– När de nya ledningarna tas i drift får vi ledningar med betydligt mindre driftstörningar och underhållsarbete, säger Faik Rrecaj, va-ingenjör på NSVA.

De nya ledningarna planeras att tas i drift i maj 2012. Investeringen för hela projektet är cirka 14 miljoner kronor.  

Mer information:
Faik Rrecaj, va-ingenjör Ledningsnät & Projekt NSVA, tel 010-490 97 33
Åsa Peetz, avdelningschef Ledningsnät & projekt NSVA, tel 010-490 98 09

Related links

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVANSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur VA-verksamheter från flera kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.seFör aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt

Relaterat material

Relaterade nyheter