This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Vägavstängningar i samband med VA-utbyggnad i Hjortshög

Sedan i höstas arbetar Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till ett 40-tal fastigheter längs Kroppavägen och Hjortshögsvägen i Hjortshög, Helsingborgs stad. Från 15 april kommer en del av Hjortshögsvägen vara avstängd för genomfartstrafik till följd av VA-arbetet. Arbetet beräknas vara klart i juni.

Hjortshögsvägen är avstängd för genomfartstrafik under hela VA-arbetet från korsningen Hjortshögsvägen/Kroppavägen till Lydestadsvägen. Boende längs vägen kommer att kunna ta sig till sina fastigheter, från olika håll beroende på var ledningsarbetet befinner sig.

För genomfartstrafik skyltas förbifart via Mörarp.

Entreprenör för arbetet är Skanska.

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVANSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur VA-verksamheter från flera kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.seFör aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt