Skip to main content

Vi går in i fas 3.0

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2018 07:30 CET

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut kämpar för att barn och unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Vi har lyckats med mycket men vi har mycket kvar att göra. Därför går vi nu in i fas 3.0. 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut grundades september 2016 och består av 11000 personer som kämpar för att barn och unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Bland annat har nätverket genom ett samordnat, envist och kreativt opinionsarbete bidragit till att riksdagen klubbat igenom ett beslut om nya möjligheter till uppehållstillstånd för unga ensamkommande. 

Omflyttningar, hemlöshet och svält inom gruppen ensamkommande

Nätverket kräver bland annat att Sverige stoppar omflyttningar av barn och unga i asylprocess. Detta krav tillgodosågs delvis av politikerna för drygt ett år sedan i och med det statsbidrag man betalade ut till kommunerna. Tanken med bidraget var att stoppa omflyttningarna och därmed möjliggöra att artikel 25 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna uppfylldes. Men eftersom pengarna inte var öronmärkta fungerade bidraget inte särskilt bra, menar Sara Edvardson Ehrnborg, talesperson för nätverket: 

– Många kommuner bryter mot de mänskliga rättigheterna genom att man struntat i att säkerställa att unga ensamkommande får mat, sjukvård och tak över huvudet. Så många unga ensamkommande som fortfarande är hemlösa och lever under extremt otrygga förhållanden. Hur tänker kommunpolitikerna? Kan de verkligen stå för att unga bor på bussar eller under broar? Eller svälter?! 

Permanent uppehållstillstånd för alla ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år

– Ja, vi kräver det som i folkmun kallas för amnesti men som naturligtvis innebär hållbara politiska lösningar för att unga ska få stanna. Här är vi absolut inte klara ännu, fortsätter Sara Edvardson Ehrnborg. Vi menar att politiker på alla nivåer duckar: för konsekvenserna av en av de hårdaste lagarna inom EU när det gäller barn och unga på flykt, för hemlösheten och svälten vi ser inom gruppen, för rättsosäkerhet och de grova metodfelen när det gäller medicinska åldersbedömningar. Och det duger inte alls för ett land som säger sig hålla mänskliga rättigheter högt.

Nätverket intensifierar sin kamp

#vistårinteut intensifierar sin kamp och går in i fas 3.0. Nätverket vill visa världen vad Sverige gör mot barn och unga på flykt. 

– Metoden för de medicinska åldersbedömningarna behöver granskas. Dessutom behövs en politisk lösning för minderåriga och unga ensamkommande som hamnat i kläm mellan praxisändringar och lagar, säger Sara Edvardson Ehrnborg och fortsätter: 

– Vi kräver att Sverige slutar utvisar barn och unga till livsfarliga länder och att en fullständig genomlysning sker av de politiska beslut som åsamkat unga flyktingar denna stora rättsliga skada. Vi kommer inte att sluta kämpa förrän alla barn och unga får ett erkännande av sina mänskliga rättigheter. 

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talesperson/contact #vistårinteut
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, "We can't stand it", contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.

Kommentarer (9)

  "Många kommuner bryter mot de mänskliga rättigheterna genom att man struntat i att säkerställa att unga ensamkommande får mat, sjukvård och tak över huvudet." Obegriplig mening. Har inte de unga fått sin sak prövad enligt de mänskliga rättigheterna? Har de inte fått avslag i minst två instanser? Vistas de därmed inte olagligt i landet? Skall de därföre omedelbums inte lämna landet? Anser ni verkligen att alla som vistats i landet mer än 1 år skall beviljas amnesti, är ni fullkomligt vettvilliga?

  - Elisabeth Henriksson - 2018-10-30 13:51 CET

  Hej Elisabeth! Ja, det är så att mänskliga rättigheter är giltiga oavsett om en person har legal status att befinna sig i ett land. De mänskliga rättigheterna "följer med" människan och är inte beroende av var människan befinner sig. Så ja, vi anser att man struntar i att säkerställa de mänskliga rättigheterna i den aktuella frågan. Och ja, eftersom Sverige har brutit mot ett antal konventioner och åtaganden anser vi att det är självklart att ensamkommande barn och unga som väntat i mer än ett år på beslut bör få permanent uppehållstillstånd här.

  - Sara - 2018-10-30 18:54 CET

  Men oavsett var människan befinner sig har det ju tagits hänsyn till de mänskliga rättigheterna när man fått sin asylansökan prövad i flera instanser. Om asylskäl inte behöver prövas behövs ju inga ansökningar, då kan vem som helst bara komma hit och få ta till av vår välfärd.
  Mänskliga rättighern gäller inte alla överallt, det gäller medborgare och de som har asylskäl. Dessa afghsner har rätt till de mänskliga rättigheterna i Afghansistan och troligtvis också Iran eller Pakistan där kommer ifrån. De har inte asylskäl och därmed inte några mänskliga rättigheter här.
  Nej, Sverige har INTE brutit mot konventioner och åtaganden tvärsom. Ni svamlar. Väntetiden har inte ett dyft med asylskäl att göra.
  Ni visar gång på gång hur okunniga och lagtrotsande ni är och ni lurar och invaggar falska förhoppningar i dessa ynglingar, ni är fråmsta orsaken till deras ev. lidande. Hade inte ni härjat så här vettlöst hade de gett upp, insett fakta och återvänt dit de kom ifrån.
  Om det kommer x antal tusen unga män helt utan asylskäl från Indonesien. Irland eller Samoaöarna nästa vecka, anser ni då att de skall ha PUT om ett år? Ni är vettlösa.

  - Elisabeth Henriksson - 2018-10-30 19:14 CET

  Hej igen Elisabeth!
  Det är konstigt att samtala med en person som kallar en för vettlös eftersom det säger något om hur du tycker att ett samtal med någon du inte håller med ska föras, aggressivt och nedvärderande. Det är ingen bra utgångspunkt, Elisabeth, om du vill ha ett genuint samtal.

  Jag tycker att du ska läsa på lite kring asylrätt och även EUs asylprocedurdirektiv innan du ger dig in i en diskussion om vad som gäller. För tyvärr har du fel i samtliga dina argument. Det går liksom inte att "tycka" här utan det gäller att ha koll på juridik, konventioner och lagar. Det finns massor med länkar och information i våra pressmeddelanden. Läs lite först så kan vi snacka sen. Och jag tar gärna en fika irl med dig när du vill.
  Lycka till med läsningen!

  Vänligen Sara

  - Sara - 2018-10-31 08:04 CET

  Tänk att jag skulle kunna kopiera era ord och svara er exakt samma sak.

  Ni blandar ihop asylrätten, den har alla, med asylskäl som är något helt annat och som långt ifrån alla de aktuella männen har.
  Ni försöker ”tycka” och blanda in känslor i lagar och förordningar.
  För visst är det tyckonomi att kräva PUT enbart på grunden att någon vistats 1 år i landet.
  Det har inget med asylrätten, lagar eller konventioner att göra.
  Alla har rätt att söka asyl och få sin sak prövad, men alla har inte asylskäl och får därför inte varken TUT eller PUT.
  Har man fått sina asylskäl prövade både en och två och tre ggr och fått avslag men ändå stannar i landet och dessutom ljuger och ställer krav är man kriminell, det finns inga lagar, konventioner eller direktiv som tillåter någon att olagligt stanna i ett land man inte har rätt att vara.
  Den information som finns i era pressmeddelanden innehåller samma förvrängningar och feltolkningar av lagarna, konventionerna och direktiven som detta ert senaste, Vi står inte ut är en aktivistorgsnisation som försöker lura svenskarna och afghanerna med könslosås, det är fullkomligt avskyvärt och borde vara straffbart.
  Varför svarade du inte på min fråga om männen från Indonesien, Irland och Samoaöarna?
  Du är varmt vällkommen till mig på en fika, jag bor i Råneå.

  - Elisabeth Henriksson - 2018-10-31 08:38 CET

  Hej Elisabeth!
  Mänskliga rättigheter är en sak, asylrätt en annan och asylskäl en tredje.
  När det gäller pressmeddelandet ovan handlar det om att barn och unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar, inte har fått sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, rättigheter som inte handlar om var i världen du befinner dig. Det är lika för alla, oavsett legal status i landet.
  Asylrätten är absolut, det vill säga, du har enligt alla konventioner rätt att söka asyl i vilket land som helst. Denna rätt har vi inte pratat om i pressmeddelandet utan är något du själv tillfört i den här kommentarstråden.
  När det gäller asylskäl och skyddsbehov för barn och unga är det ett faktum utifrån Migrationsverkets egen analysrapport, att rättssäkerheten satts ur spel när det gäller utredningar, beviskrav, användning av benefit of the doubt osv. Det beror enligt verket själv på att man satte unga oerfarna och outbildade handläggare på att utreda svåra case. Det handlar också om verkets praxisändringar som i princip omöjliggjort permanenta uppehållstillstånd för minderåriga ensamkommande. Och det handlar om att handläggningstiderna för ensamkommande är överskridna långt över vad som är tillåtet enligt EU-rätten.

  Alltså - när alla dessa faktorer samspelar får vi utredningar som inte följer praxis, som är rättsosäkra och som utförs av personer som inte är lämpade för att göra komplexa utredningar av traumatiserade barns asylskäl. Rättssäkerheten är satt ur spel.

  Vänligen Sara

  - Sara - 2018-10-31 08:51 CET

  Ajajaj, nu fick jag inte svar på min fråga denna gången heller, inser du att du därmed framstår som ytterst oseriös och rent löjeväckande?
  Du vrider och vränger dig som masken på en en krok.
  Jo, de har fått sina mänskliga rättigheter tillgodosedda eftersom de fått sin asylrätt prövad!

  Det är en mänsklig rättighet att få den prövad - i första säkra land.
  Men har man befunnits sakna asylskäl är det ingen mänsklig rättighet att få PUT i landet man valt för sin migration, för det här handlar ju som alla vet inte om flyktingar.
  Det är heller ingen mänsklig rättighet att bli försörjd i ett land man inte har rätt att vistas i.
  Det är faktiskt inte svårare än så.

  Det enda som ev. oerfarna handläggare har orsakat är de PUT som givits på felaktiga och svaga grunder.
  Skall vi ta hänsyn till det skall tiotusentals PUT rivas upp och omprövas.
  Håller dock med dig om att rättssäkerheten är satt ur spel när man tillåter tusentals män utan asylskäl att vistas i landet och när aktivister dessutom tutar i dem att de har rätt till PUT. Vanvettigt.

  Fortsätter gärna diskussionen här i Råneå, vad sägs om torsdag nästa vecka kl. 10:00?

  - Elisabeth Henriksson - 2018-10-31 11:13 CET

  Svar på din fråga Elisabeth är att dina antaganden kring asylskäl för ensamkommande barn och unga är felaktiga och därför går frågan inte att besvara. Om du läser på vad mänskliga rättigheter egentligen innebär och inte bara serverar vad du själv tycker i frågan blir det lättare att diskutera.

  När det gäller träff är det tyvärr svårt för mig att åka till Råneå på en vardag upp och ner då jag bor söderut. Jättesynd för jag är på riktigt intresserad av varför du tänker som du tänker kring barn på flykt.

  Tack ändå för inbjudan - jag uppskattar den mycket.
  Vänligen Sara

  - Sara - 2018-10-31 11:22 CET

  Sara!
  Vill bara tacka för rimligt sätt att svara en upprörd person på.
  Snyggt jobbat. Får mig att tänka på att det inte alltid är lätt att hylla mänskliga rättigheter gentemot ngn som är elak eller dum eller aggressiv. Det är då tålamod och människokärlek prövas.
  Cecilia Stenhammar

  - cecilia stenhammar - 2018-10-31 16:38 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.