Skip to main content

Domsjö Kraftcentral AB fusioneras med Övik Energi Nät AB

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 08:23 CEST

Domsjö Kraftcentral AB har fusionerats med moderbolaget Övik Energi Nät AB. Syftet med fusionen är att nå minskad administration och förenklade affärsflöden inom koncernen.

Fusionen innebär att dotterbolagets samtliga tillgångar och skulder tas över av moderbolaget Övik Energi Nät AB. Bolagsverket godkände fusionen den 6 maj, vilket innebär att dotterbolaget upphör att existera efter detta datum. 

Den verksamhet i dotterbolaget som har överförts till moderbolaget består av att bedriva elnätsverksamhet inom Domsjö industriområde.

Övik Energi Nät AB är ett dotterbolag till Övik Energi AB.

För mer information kontakta:
Kristina Säfsten, vd Övik Energi AB, tfn 070-263 00 30


Verksamheten inom Övik Energi AB består av produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och processånga, produktion, inköp och försäljning av el samt bredbandsverksamhet. Övik Energi AB har tre affärsområden: elhandel och bredband, värme, ånga och kyla samt elnät.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.