Övik Energis hållbarhetsrapport 2019

Nyheter   •   Maj 05, 2020 11:40 CEST

Sen 2016 hållbarhetsredovisar Övik Energi. Det ger våra intressenter kunskap och insyn i hur vi bedriver verksamheten, och oss själva ett sätt att stämma av våra framsteg i hållbarhetsarbetet. Hållbar utveckling är en naturlig del av vår vardag, det genomsyrar hela vår organisation och är en mycket viktig del i allt vi gör.

Stadsnäten i Västernorrland: Mer stödmedel och regeländringar krävs för att nå bredbandsmålen

Nyheter   •   Mar 30, 2020 10:35 CEST

Ny statistik från PTS visar att 70 procent av hushållen i Västernorrland har tillgång till fiberbredband. Det är en ökning med nästan 5 procentenheter jämfört med förra årets statistik. Men fortfarande saknar många länsbor en anslutning. Nu efterfrågar de kommunala bredbandsaktörerna, stadsnäten, i länet regeländringar och ökade stödmedel för att kunna öka takten i bredbandsutbyggnaden.

Nytt starkt resultat för Övik Energi

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2020 08:30 CET

Övik Energi redovisar även i år ett starkt resultat, som landar på 74,9 miljoner kronor efter finansnetto. Det positiva resultatet har till stor del påverkats av försäljning av utsläppsrätter, kostnadseffektiviseringar och lägre bränslepriser.

Det ekonomiska resultatet på 74,9 miljoner kronor blev, liksom resultatet året innan, över förväntan.

– Det känns fantastiskt att vi också i år gör ett starkt resultat, även om det är något sämre än förra året. De positiva effekterna av försäljning av utsläppsrätter, kostnadseffektiviseringar och lägre bränslepriser har uppvägt det stora prisfallet på elcertifikat, säger Kristina Säfsten, vd Övik Energi.

Efterfrågan och utbyggnaden av fiber har fortsatt varit hög under 2019. Arbetet har också fortsatt med att bredda utbudet av produkter till kunderna.

– Våra produkter är efterfrågade och det är vi förstås glada över. Det är viktigt för oss att också ta ansvar för en hållbar utveckling i nära samarbete med våra kunder och leverantörer, säger Kristina Säfsten.

Övik Energis styrelse rekommenderar bolagsstämman den 14 april 2020 att ge en nettoutdelning på 30 miljoner kronor till kommunens moderbolag Rodret i Örnsköldsvik AB.

Mer information

Kristina Säfsten, vd Övik Energi
070-263 00 30

Verksamheten inom Övik Energi AB består av produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och processånga, produktion, inköp och försäljning av el samt fibernätverksamhet. Övik Energi AB har tre affärsområden: elhandel och fibernät, värme, ånga och kyla samt elnät.

Övik Energi redovisar även i år ett starkt resultat, som landar på 74,9 miljoner kronor efter finansnetto. Det positiva resultatet har till stor del påverkats av försäljning av utsläppsrätter, kostnadseffektiviseringar och lägre bränslepriser.

Läs vidare »

"Fjärrvärmen är hållbar – det är viktigt för oss"

Nyheter   •   Feb 12, 2020 11:25 CET

Hållbarhet är en stor anledning till att Backmans Fastighets- & Företagsutveckling i Örnsköldsvik väljer fjärrvärme från Övik Energi. Företagets vd Ragnhild Backman berättar mer om fördelarna med att välja lokalproducerad uppvärmning.

​Converflex väljer trygg fjärrvärme från Örnsköldsvik

Nyheter   •   Feb 12, 2020 11:16 CET

Fjärrvärme från Övik Energi är det självklara valet för Öviksföretaget Converflex när det gäller uppvärmning. Läs varför i intervjun med företagets vd Lars Norén.

Nya Mina sidor är här!

Nyheter   •   Feb 03, 2020 10:00 CET

Tillsammans med Miva lanserar vi idag nya Mina sidor med flera förbättrade funktioner. Det är enklare att logga in med hjälp av Mobilt BankID, du kommer åt Mina sidor i din mobil och kan följa din användning av våra tjänster på ett och samma ställe.

Övik Energi och KomTek värd för premiären av Hackathon i Önsköldsvik.

Nyheter   •   Nov 29, 2019 15:19 CET

På lördag den 30 november är det premiär för Hackathon i Örnsköldsvik.

Under evenemanget tävlar 18 ungdomar, främst från tredje året på Teknikprogrammets IT-inriktning. Ungdomarna delas upp i sex lag och vardera lag blir tilldelad en mentor. Uppgiften är att komma på en idé/skapa en produkt eller tjänst som kan visa på störst skillnad ur ett samhällsperspektiv, ur ett medborgarperspektiv och ur ett hållbarhetsperspektiv med tanke på ekonomi, livskvalité och miljö.

Under tävlingen kommer de att få tillgång till en alldeles ny plattform från Övik Energi som kan kopplas ihop med olika sensorer. Lösningen måste förevisas rent tekniskt och ska fungera på den utrustning deltagarna har för dagen och de måste kunna visa hur den fungerar i praktiken.

Mentorer:

Mikael Malmén, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.
Jennie Söderström, Näringslivskontoret.
Petter Olofsson, utvecklingsingenjör Bosch Rexroth.
Leif Olsson, IoT-expert CGI.
Johan Larsson, senior advisor KomTek.
Anna Edblad, VD Örnsköldsviks Industrigrupp.

Jury:
Jens Danielsson, digitaliseringschef Örnsköldsviks kommun
Aaron Axelsson, vice VD Brath AB
Marita Sjödin, management consultant, Marita Sjödin AB
Jörgen Nilsson, konsultchef infrastruktur, CoreIT 

På lördag den 30 november är det premiär för Hackathon i Örnsköldsvik. Uppgiften är att komma på en idé/skapa en produkt eller tjänst som kan visa på störst skillnad ur ett samhällsperspektiv, ur ett medborgarperspektiv och ur ett hållbarhetsperspektiv med tanke på ekonomi, livskvalité och miljö.

Läs vidare »

Forskningsinstitut: Fibernät ger bäst tillgång till framtidens digitala tjänster

Nyheter   •   Nov 08, 2019 15:11 CET

Skillnaderna mellan fibernät och olika trådlösa tekniker har analyserats som del av det statliga forskningsinstitutet RISEs rapport om Infrastrukturval för att nå Sveriges bredbandsmål. I rapporten, som nyligen presenterats för Sveriges Riksdags trafikutskott, konstateras att fortsatt utbyggnad med fibernät är den säkraste och kostnadseffektivaste lösningen.

Övik Energi medverkade i riksdagsseminarium där Sveriges nationella bredbandsmål diskuterades

Nyheter   •   Nov 07, 2019 17:40 CET

Övik Energi medverkade i ett riksdagsseminarium som ledamöter i Trafikutskottet i Sveriges Riksdag anordnade för att diskutera arbetet med att nå Sveriges nationella bredbandsmål. Debatten föregicks av att det statliga forskningsinstitutet RISE presenterade sin rapport ”Infrastrukturval för att nå Sveriges bredbandsmål”.

Välkommen 84 GRAMS!

Nyheter   •   Okt 31, 2019 16:38 CET

Vi älskar valfrihet och välkomnar ännu en tjänsteleverantör till Övik Energi fibernät. 84 GRAMS är en internetleverantör från Norrland som fokuserar på företag och flerfamiljsfastigheter. Läs mer om vilka tjänsteleverantörer vi har och vilka tjänster de kan erbjuda på fibernätportalen.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • evcba.lqsauvndbcstngropvm@pwovpsiknnenyterqmgibx.scleam
  • 073-513 47 60

Om Övik Energi

Övik Energi

Övik Energi AB är ett helägt dotterbolag till Rodret i Örnsköldsvik AB. Rodret, som är moderbolag i bolagskoncernen, ägs till 100 procent av Örnsköldsviks kommun. Styrelsen i Övik Energi utses av kommunfullmäktige. Övik Energi Nät AB är ett helägt dotterbolag till Övik Energi AB.

Verksamheten inom Övik Energi AB består av produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och processånga, produktion, inköp och försäljning av el samt bredbandsverksamhet. Övik Energi AB har tre affärsområden: elhandel och fibernät, värme, ånga och kyla samt elnät.

Verksamheten inom Övik Energi Nät AB består av distribution av el och underhåll av elnätet samt ansvar för gatu- och vägbelysningen inom Örnsköldsviks kommun.

Adress

  • Övik Energi
  • Sjögatan 4A Box 11
  • 891 21 Örnsköldsvik
  • Sweden