Skip to main content

Hörnett Energi AB och Hörnett Produktion AB fusioneras med Övik Energi AB

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 08:44 CEST

Övik Energis dotterbolag Hörnett Energi AB och Hörnett Produktion har fusionerats med moderbolaget Övik Energi AB. Syftet med fusionen är att nå minskad administration och förenklade affärsflöden inom koncernen.

Fusionen innebär att dotterbolagens samtliga tillgångar och skulder tas över av moderbolaget Övik Energi AB. Bolagsverket godkände fusionen den 8 augusti, vilket innebär att dotterbolagen upphör att existera efter detta datum.

Den verksamhet i dotterbolagen som har överförts till moderbolaget består av produktion, leveranser och försäljning av ånga och el.

För mer information kontakta:
Kristina Säfsten, vd Övik Energi AB, tfn 070-263 00 30


Verksamheten inom Övik Energi AB består av produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och processånga, produktion, inköp och försäljning av el samt bredbandsverksamhet. Övik Energi AB har tre affärsområden: el och bredband, värme och kyla samt ånga.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy