Skip to main content

Övik Energi lämnar rekommendation till Rodret

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 09:09 CET

Styrelsen för Övik Energi har vid sitt styrelsemöte den 2 mars beslutat att rekommendera till moderbolaget Rodret att, inom ramen för de av kommunfullmäktige beslutade 300 miljoner kronorna, ge Övik Energi en marginal på 60 miljoner kronor utöver de 113,7 miljoner kronorna som en del av kapitaltäckningsgarantin. 
 
Eftersom ett beslut om stärkande kapitaltillskott inte skett utan planeras till april/maj behöver bolaget en marginal från de 113,7 miljoner kronorna. Det står nu klart att någon nedskrivning av Nekab/SEKAB inte är aktuell för verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Övik Energi AB gör därför gällande att enbart drygt hälften av den av kommunfullmäktige beslutade ramen på 300 miljoner kronor kommer att behöva skjutas till från moderbolaget Rodret i avvaktan på att beslut fattas av kommunfullmäktige om ytterligare stärkande kapitaltillskott.
 
För information kontakta
Kristina Säfsten, vd Övik Energi AB, tfn 070-263 00 30

Verksamheten inom Övik Energi AB består av produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och processånga, produktion, inköp och försäljning av el samt bredbandsverksamhet. Övik Energi AB har tre affärsområden: el och bredband, värme och kyla samt ånga.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy