Kontakt

Harriet Arnold

Harriet Arnold

Presskontakt Chef kommunikation & marknadsföring 019-19 44 57
Ulf Rohlén

Ulf Rohlén

Presskontakt Verkställande direktör 019-19 43 08
Anna-Carin B Magnusson

Anna-Carin B Magnusson

Chef bosociala frågor 019-19 42 91
Björn Forsberg

Björn Forsberg

Chef Ekonomi 019-19 42 33
Carl Johan Baatz

Carl Johan Baatz

Chef förhandling och uthyrning 019-19 42 97
Jan Dahlkvist

Jan Dahlkvist

Chef Bygg 019-19 42 19
Jonas Tannerstad

Jonas Tannerstad

Chef el- och automation 019-19 43 98
Karin Nordmark

Karin Nordmark

Chef HR-Personal 019-19 43 07
Per Åberg

Per Åberg

Chef Bostad 019-19 43 15
Petter Runesson

Petter Runesson

Chef fastighetsservice, it och säkerhet 019-19 44 46