Hlzhtfmiydsot1bvzxkx

Mehmet Kaplan talar på årets studentbostadskongress StudBo15 i Örebro

Pressmeddelanden   •   2015-09-21 10:18 CEST

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) är i år värd för den återkommande studentbostadskongressen, StudBo15. Kongressen lockar aktörer från studentbostadsbranschen, politiker och andra som arbetar med studentbostadsfrågor runt om i Sverige.

Nki40lx0mlpqx7lo1ioo

70 nya centrala bostäder i Örebro

Pressmeddelanden   •   2015-09-11 09:17 CEST

ÖBO fortsätter att förse Örebro med fler bostäder. Beslut är taget om att bygga i kvarteret Sågen som innebär ett tillskott på 70 nya centrala lägenheter. ÖBO har därmed cirka 600 bostäder på gång som blir inflyttningsklara under det närmaste året.

Hxja26ra5matrdzjvcnt

Örebro blir en mer ätbar stad

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 13:27 CEST

I en hållbar stad borde de boende bland asfalt och hus ges chans att odla sina egna grönsaker. Därför har ÖrebroBostäder AB (ÖBO), Hyresgästföreningen och ABF inlett ett samarbete under 2015 för att örebroarna ska kunna odla där de bor.

Npr8e0cilcyikrgpsuxv

Fler bostäder planeras på norr

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 10:25 CEST

Nu förbereder ÖBO för att bygga 70 nya bostäder centralt på norr.

Whuiffnus4rzvi8jcexc

Höghuset med nio liv

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 14:58 CEST

Under lång tid har diskussioner förts om hur ÖBO ska utveckla stadsdelen Baronbackarna och dess centrum. ÖBO har i vågskålen lagt det höghus som finns där och diskuterat om det bör rivas eller om det kan renoveras. Stadsdelen är klassad som riksintresse och därför får höghuset nu ett nytt liv. ÖBO har tillsammans med stadsantikvarie och länsantikvarie kommit fram till hur huset ska leva vidare.

Suynt1utvaooi1hlkwd1

Nöjda elever och affärsmässig allmännytta efter ÖBOs fastighetsskötarutbildning

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 11:30 CEST

I höstas drog ÖrebroBostäder och Örebro kommun igång en fastighetsskötarutbildning riktad mot arbetslösa örebroare. Idag fredag tar den första årskullen utbildade fastighetsskötare examen och många av dem går direkt ut i arbete.

Baxsuv6hc0f13nchwkik

Stort nationellt intresse för ÖBOs arbete med energieffektivisering

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 07:00 CEST

Bland svenska fastighetsföretag ligger ÖrebroBostäder AB i framkant när det gäller arbetet med att minska elenergiförbrukningen i fastighetsbeståndet. Genom att tänka innovativt och okonventionellt har ÖBO på bara 10 år minskat sin elenergiförbrukning med närmare 40 procent, vilket är något av ett rekord.

Hlzhtfmiydsot1bvzxkx

ÖBOs satsningar för studenter och äldre får beröm

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 10:53 CET

Tillsammans med en rad privata aktörer har ÖrebroBostäder AB (ÖBO) satsat på att bygga 442 mindre lägenheter, anpassade för studenter, som snart står klara för inflyttning. Ännu fler lägenheter av samma typ finns under planering.

Media-no-image

ÖrebroBostäders bokslutskommuniké för 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-06 15:47 CET

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) redovisade idag sitt bokslut för 2014. Företagets preliminära resultat efter finansiella poster för 2014 blev 68 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 154 miljoner kronor för 2013.

Resultat
Årets resultat efter finansiella poster blev 68 miljoner kronor. Utfallet är bättre än budget om man bortser från nedskrivningar. Nedskrivningarna uppgår till 106,8 miljoner kronor varav 98 miljoner kronor avser renovering i kvarteret Långseleån (Visgatan i Vivalla). Nedskrivningarna är en effekt av de nya redovisningsprinciperna (K3), då de nedlagda kostnaderna tidigare skulle ha kostnadsförts som underhållsåtgärder.

Investeringarna har totalt uppgått till 820 miljoner kronor (462 miljoner kronor under 2013), varav 440 avser nyproduktion. Det har bland annat resulterat i 189 färdigställda bostäder under 2014.

Några nyckeltal för 2014
• Soliditeten uppgår till 24,70 (25,23) procent.
• Totalavkastning på totalt fastighetskapital uppgick till 6,56 procent.
• Marknadsvärdet på samtliga fastigheter uppgick till 16 909 miljoner kronor (15 681).
• Antal lägenheter uppgår till 22 685 (22 571)

Vid frågor angående detta kontaktas Björn Forsberg, ekonomichef, 0707-19 42 33.

För ytterligare information vänligen kontakta
Ulf Rohlén, verkställande direktör, telefon 0707-19 43 08

Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO har ett uttalat kundfokus och vår vision, Hem för dig, uttrycker vår vilja att möta olika behov och önskemål.

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) redovisade idag sitt bokslut för 2014. Företagets preliminära resultat efter finansiella poster för 2014 blev 68 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 154 miljoner kronor för 2013.

Läs vidare »
Esov6q1doxiq3atiht5h

Oinredda vindar blir nya bostäder

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 13:54 CET

En lagändring gör det möjligt att bygga smålägenheter utan extra krav på tillgänglighet. Detta har ÖrebroBostäder AB bestämt sig för att utnyttja och planerar nu för att bygga små lägenheter på befintliga vindar runt om i beståndet.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Chef kommunikation & marknadsföring
 • 019-19 44 57
 • 0707-19 44 57
För att mejla mig skriv förnamn.efternamn@obo.se

 • Presskontakt
 • Verkställande direktör
 • Övergripande ansvar för bostasbolaget och dess kommersiella lokaler.
 • 019-19 43 08
 • 0707-19 43 08
För att mejla mig skriv förnamn.efternamn@obo.se

 • Presskontakt
 • Miljöchef
 • Miljö- och klimatfrågor internt och externt
 • 019-19 42 52
 • 0707-19 42 52
För att mejla mig skriv förnamn.efternamn@obo.se

Om ÖrebroBostäder AB

Det här är vi!

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades 1946. Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. Vi har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt såväl som i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom kommunen.

ÖBO-fakta enligt årsredovisning 2011:
380 anställda
1 370 mkr i omsättning
22 353 lägenheter
40 000 hyresgäster
1 117 lokaler

Adress

 • ÖrebroBostäder AB
 • Besöksadress Krämartorget / Box 8033
 • 700 08 Örebro
 • Sverige

Länkar