Baxsuv6hc0f13nchwkik

Stort nationellt intresse för ÖBOs arbete med energieffektivisering

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 07:00 CEST

Bland svenska fastighetsföretag ligger ÖrebroBostäder AB i framkant när det gäller arbetet med att minska elenergiförbrukningen i fastighetsbeståndet. Genom att tänka innovativt och okonventionellt har ÖBO på bara 10 år minskat sin elenergiförbrukning med närmare 40 procent, vilket är något av ett rekord.

Hlzhtfmiydsot1bvzxkx

ÖBOs satsningar för studenter och äldre får beröm

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 10:53 CET

Tillsammans med en rad privata aktörer har ÖrebroBostäder AB (ÖBO) satsat på att bygga 442 mindre lägenheter, anpassade för studenter, som snart står klara för inflyttning. Ännu fler lägenheter av samma typ finns under planering.

Media-no-image

ÖrebroBostäders bokslutskommuniké för 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-06 15:47 CET

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) redovisade idag sitt bokslut för 2014. Företagets preliminära resultat efter finansiella poster för 2014 blev 68 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 154 miljoner kronor för 2013.

Resultat
Årets resultat efter finansiella poster blev 68 miljoner kronor. Utfallet är bättre än budget om man bortser från nedskrivningar. Nedskrivningarna uppgår till 106,8 miljoner kronor varav 98 miljoner kronor avser renovering i kvarteret Långseleån (Visgatan i Vivalla). Nedskrivningarna är en effekt av de nya redovisningsprinciperna (K3), då de nedlagda kostnaderna tidigare skulle ha kostnadsförts som underhållsåtgärder.

Investeringarna har totalt uppgått till 820 miljoner kronor (462 miljoner kronor under 2013), varav 440 avser nyproduktion. Det har bland annat resulterat i 189 färdigställda bostäder under 2014.

Några nyckeltal för 2014
• Soliditeten uppgår till 24,70 (25,23) procent.
• Totalavkastning på totalt fastighetskapital uppgick till 6,56 procent.
• Marknadsvärdet på samtliga fastigheter uppgick till 16 909 miljoner kronor (15 681).
• Antal lägenheter uppgår till 22 685 (22 571)

Vid frågor angående detta kontaktas Björn Forsberg, ekonomichef, 0707-19 42 33.

För ytterligare information vänligen kontakta
Ulf Rohlén, verkställande direktör, telefon 0707-19 43 08

Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO har ett uttalat kundfokus och vår vision, Hem för dig, uttrycker vår vilja att möta olika behov och önskemål.

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) redovisade idag sitt bokslut för 2014. Företagets preliminära resultat efter finansiella poster för 2014 blev 68 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 154 miljoner kronor för 2013.

Läs vidare »
Esov6q1doxiq3atiht5h

Oinredda vindar blir nya bostäder

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 13:54 CET

En lagändring gör det möjligt att bygga smålägenheter utan extra krav på tillgänglighet. Detta har ÖrebroBostäder AB bestämt sig för att utnyttja och planerar nu för att bygga små lägenheter på befintliga vindar runt om i beståndet.

Jvv4aj3rnavagp2c1kz5

Europeiskt nätverk för bostadsföretag går samman för ökat socialt ansvar

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 08:30 CET

Som en av medlemmarna i Eurhonet ställer sig ÖrebroBostäder bakom en europeisk deklaration om att främja och utveckla det sociala ansvaret inom bostadssektorn. Nätverket har länge verkat för ett hållbart samhälle och ser den europeiska deklarationen om Ansvarsfullt boende som ett stort framsteg i arbetet.

Zcuds1akhbhpxyzoru11

Ny hyra klar för 2015

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 14:00 CET

ÖBO och Hyresgästföreningen har kommit överens om ny hyresnivå för 2015. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning på 0,9 procent.

U5egt6hrslytx68ign1d

Är ÖBOs kösystem orättvist?

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 15:13 CEST

ÖBO har ett kösystem som bygger på transparens och som ger samma förutsättningar för alla. En dags boende eller en dag i kön ger en poäng. ÖBOs hyresgäster får köpoäng efter boendetid. Vi räknar tiden i den nuvarande bostaden samt tiden som överstiger tio år i den föregående – förutsatt att man bott hos ÖBO utan avbrott.

Vfz9rgrowsoy6r0dmbyk

ÖBO har startat en fastighetsskötarutbildning

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 10:22 CEST

Nu har ÖBO tagit initiativ till en fastighetsskötarutbildning riktad till arbetslösa i Örebro. Den första klassen på tjugo personer mellan 21 till 59 år startade den 1 september.

Cpwoetbyv793tnab9vgi

Nu bygger ÖBO i Vintrosa

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 16:20 CEST

Styrelsen för ÖrebroBostäder AB (ÖBO) har beslutat om att bygga kooperativa* hyrerätter i Vintrosa. Sedan tidigare är ett engagemangsbeslut taget, men nu sätts spaden i jorden. Det blir ett hus med 12 lägenheter bestående av tvåor och treor och inflyttning beräknas till hösten 2015.

Media-no-image

ÖBO beklagar Emmas situation

Pressmeddelanden   •   2014-09-03 17:10 CEST

Det har varit stor mediabevakning idag om Emmas tömda förråd och vi kan inte annat än beklaga den uppkomna situationen. Vi har sedan tidigare ett avtalat möte med Emma imorgon, torsdag, och ska då gå igenom det som hänt.

Vi vill ändå förtydliga att vi är ledsna för Emmas skull. Ovissheten om vad som hänt med Emmas saker är något som varit jobbigt både för henne och för oss som företag.

Vi har arbetssätt för hur vi tömmer övergivna förråd utan ägare, och sedan förvarar vi de saker som bedöms vara värdefulla. En faktor som varit försvårande är att det rör sig om en andrahandsuthyrning och att Emma dessutom under denna tid varit utomlands. Nu har vi gått igenom våra förvaringsutrymmen och har det vi tror är en del av Emmas tillhörigheter och det får vi svar på vid träffen imorgon. Därefter får vi se om det kvarstår problem, och hur vi i så fall går vidare för att på ett bra sätt lösa dem.

– Vi har lärt oss att vi behöver bli tydligare med vad som gäller vid en andrahandsuthyrning av en lägenhet med tillhörande förråd och att vi kan förbättra dialogen med våra hyresgäster, säger Per Åberg, chef för Bostad.


 

Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO har ett uttalat kundfokus och vår vision, Hem för dig, uttrycker vår vilja att möta olika behov och önskemål.

Det har varit stor mediabevakning idag om Emmas tömda förråd och vi kan inte annat än beklaga den uppkomna situationen. Vi har sedan tidigare ett avtalat möte med Emma imorgon, torsdag, och ska då gå igenom det som hänt.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Chef kommunikation & marknadsföring
 • 019-19 44 57
 • 0707-19 44 57
För att mejla mig skriv förnamn.efternamn@obo.se

 • Presskontakt
 • Verkställande direktör
 • Övergripande ansvar för bostasbolaget och dess kommersiella lokaler.
 • 019-19 43 08
 • 0707-19 43 08
För att mejla mig skriv förnamn.efternamn@obo.se

 • Presskontakt
 • Miljöchef
 • Miljö- och klimatfrågor internt och externt
 • 019-19 42 52
 • 0707-19 42 52
För att mejla mig skriv förnamn.efternamn@obo.se

Om ÖrebroBostäder AB

Det här är vi!

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades 1946. Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. Vi har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt såväl som i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom kommunen.

ÖBO-fakta enligt årsredovisning 2011:
380 anställda
1 370 mkr i omsättning
22 353 lägenheter
40 000 hyresgäster
1 117 lokaler

Adress

 • ÖrebroBostäder AB
 • Besöksadress Krämartorget / Box 8033
 • 700 08 Örebro
 • Sverige

Länkar