Af4g3uoovoezbxyfygrj

Bokslutskommuniké för 2016

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 15:39 CET

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) redovisade idag sitt bokslut för 2016. Företagets preliminära resultat efter finansiella poster för 2016 blev 139 mkr, vilket ska jämföras med 115 miljoner kronor för 2015.

Ctn88jwgmsjgipeg4et4

Hyran för 2017 är klar

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 10:01 CET

ÖBO och Hyresgästföreningen har kommit överens om en ny hyresnivå för 2017. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning på 1,1 procent från och med den 1 februari. Januari undantas från höjningen.

Cj4jmlogc1xcoatacpa4

Utbildning + lön=Sant!

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 10:56 CEST

Nu startar ÖrebroBostäder AB (ÖBO) en egen utbildning för ungdomar mellan 18 och 24 år. Orsaken är att det idag är svårt att få tag i medarbetare med kompetens inom grönyteskötsel. De utbildningar, i Örebro med omnejd, som funnits har lagts ner, trots att behovet finns.

Fmxgxckfky9zpegxxddw

10 års hyresrabatt i nyproduktion

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2016 12:00 CEST

ÖrebroBostäder AB har tagit fram en helt ny hyressättningsmodell och styrelsen har nu beslutat att sjösätta den. Modellen innebär att vissa nyproducerade bostäder prissätts precis som vanligt med hänsyn till produktionskostnader med mera, men en tioårig rabattsats införs för lägenheten.

Rjkmdo1lbkzunnz6do0y

MAT, BAR & BOULE - typ som i FRANKRIKE

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 10:44 CEST

Nu är det klart, Boulebar kommer till Örebro. I mars slås portarna upp för restaurangkonceptet mat, bar och boule i Örebro i det nya kvarteret Husarens Gränd i NorrCity.

Cxvixrdjkke460kltsm0

Fler verktyg som aktivt bidrar till en ökad integration har idag skapats

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 15:30 CEST

Örebro är en boendesegregerad stad. De integrationsskapande åtgärder som görs är inte tillräckliga och segregationen kan inte enbart lösas inom de socioekonomiskt svaga stadsdelarna. För att påverka segregationen måste hela staden involveras och arbetet bör även ske på en mer strukturell nivå. Det behövs fler verktyg, en bredare palett för att kunna ta långsiktiga steg åt rätt håll.

Xhfsem0evez9xbkbd2fe

Framtidens Krämartorg

Pressmeddelanden   •   Maj 01, 2016 07:00 CEST

Visst vore det härligt om Krämartorget i framtiden kunde förvandlas till en grön oas mitt i centrala Örebro? En mötesplats för människor i olika åldrar och målgrupper, både för oss örebroare såväl som för besökare. Detta är tankar som ÖrebroBostäder arbetar tillsammans med White arkitekter. I sommar testas detta i det tillfälliga vardagsrummet, en pop up-park, på Krämartorget i Örebro.

Media no image

ÖrebroBostäders bokslutskommuniké för 2015

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2016 14:43 CET

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) redovisade idag sitt bokslut för 2015. Företagets preliminära resultat efter finansiella poster för 2015 blev 124 mkr, vilket ska jämföras med 68 miljoner kronor för 2014.

Resultat

Årets resultat efter finansiella poster blev 124 mkr. Utfallet är bättre än budget och väsentligt bättre än föregående år, då årets nedskrivningar blev betydligt lägre än 2014.

Investeringarna har totalt uppgått till 717 miljoner kronor (820 mkr under 2014), varav 358 avser nyproduktion. Det innebär bland annat att 513 bostäder var i produktion per den 31 december 2015. Av årets färdigställda bostäder märks Brunnstorget i Adolfsberg och Vinteråsen i Vintrosa.

Några nyckeltal för 2015

 • Soliditeten uppgår till 25,03 (24,70) procent.
 • Totalavkastning på totalt fastighetskapital uppgick till 19,60 procent.
 • Marknadsvärdet på samtliga fastigheter uppgick till 20 673 mkr (16 909).
 • Antal lägenheter uppgår till 22 687 (22 685)

 • Vid frågor angående detta kontaktas Björn Forsberg, ekonomichef, 0707-19 42 33.

  För ytterligare information vänligen kontakta 
  Ulf Rohlén, verkställande direktör, telefon 0707-19 43 08.

  Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO har ett uttalat kundfokus och vår vision, Hem för dig, uttrycker vår vilja att möta olika behov och önskemål.

  ÖrebroBostäder AB (ÖBO) redovisade idag sitt bokslut för 2015. Företagets preliminära resultat efter finansiella poster för 2015 blev 124 mkr, vilket ska jämföras med 68 miljoner kronor för 2014.

  Läs vidare »
  Jo7tgqktd0yty8ptwjau

  Ny hyra klar för 2016

  Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2016 09:00 CET

  ÖBO och Hyresgästföreningen har kommit överens om en ny hyresnivå för 2016. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning på 0,85 procent.

  Ermvhplekdj0gjwe9xu7

  ÖBO och Hyresgästföreningen gör gemensam satsning på integration

  Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2015 10:00 CET

  ÖBO och Hyresgästföreningen har en gemensam pott med sökbara boinflytandemedel på 700 000 kr. Man har nu beslutat att 2016 vika dessa pengar för att utveckla integrationsarbetet för ett mer socialt sammanhållet Örebro.

  Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Chef kommunikation & marknadsföring
  • 019-19 44 57
  • 0707-19 44 57
  För att mejla mig skriv förnamn.efternamn@obo.se

  • Presskontakt
  • Verkställande direktör
  • Övergripande ansvar för bostadsbolaget och dess kommersiella lokaler.
  • 019-19 43 08
  • 0707-19 43 08
  För att mejla mig skriv förnamn.efternamn@obo.se

  • Presskontakt
  • Miljöchef
  • Miljö- och klimatfrågor internt och externt
  • 019-19 42 52
  • 0707-19 42 52
  För att mejla mig skriv förnamn.efternamn@obo.se

  Om ÖrebroBostäder AB

  Det här är vi!

  ÖrebroBostäder AB (ÖBO) är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades 1946. Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. Vi har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt såväl som i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom kommunen.

  ÖBO-fakta enligt årsredovisning 2011:
  380 anställda
  1 370 mkr i omsättning
  22 353 lägenheter
  40 000 hyresgäster
  1 117 lokaler

  Adress

  • ÖrebroBostäder AB
  • Besöksadress Krämartorget / Box 8033
  • 700 08 Örebro
  • Sverige

  Länkar