Skip to main content

Taggar

Yh-myndighetens rapport ang. Driftteknikerutbildning kraft- och processindustri
Kvalitetskriterier YH

Kvalitetskriterier YH

Dokument   •   2016-04-28 15:28 CEST

Nyhetsbrev mars 2016 Nova - Utbildning FoU & Affärsutveckling

Vår på Nova Vi emot nya studentgrupper, deltar på möten vid Chalmers, Uppsala och Lunds universitet för att diskutera Äspölaboratoriets framtida utveckling. Vi inväntar beskedet om vilka forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet har valt att prioritera. Vinnaren i innovationstävlingen ska utses och så även pristagarna i årets Oskarsgala. Det här är en vår full av spännande projekt!

Dagsprogram 22 februari

Dagsprogram 22 februari

Dokument   •   2016-02-19 12:22 CET

Nyhetsbrev 14 - Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Nu är projektet redo för att inleda muddringen av Oskarshamns hamnbassäng. Envisan har handlats upp som entreprenör och de påbörjar sitt arbete med att etablera arbetsplats och förbereda inför muddringen under februari 2016. Muddringen beräknas komma igång hösten 2016. Vid årsskiftet blir Bodil Liedberg Jönsson nytt beställarombud då Rolf Persson blir kommundirektör i Oskarshamn.

Nyhetsbrev Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling oktober 2015

Välkommen till Nova - Utbildning FoU & Affärsutveckling i Oskarshamn! Genom våra tre verksamhetsområden utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen. Blev du nyfiken? Läs mer på www.oskarshamn.se/nova

Kammarrätten ger Oskarshamns kommun rätt i upphandling av entreprenör för hamnsanering

Kammarrätten har godkänt upphandlingen av entreprenör för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng, läs hela domen här.

Nyhetsbrev 13 - sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Vid kommunstyrelsens möte den 18 februari 2014 fattades ett beslut om att alla muddrade sediment från Oskarshamns hamnbassäng transporteras till Storskogens avfallsanläggning där de läggs på en deponi som anläggs där. I december 2013 vann kommunens tillstånd för saneringen laga kraft. Detta innebär att muddringen i hamnens inlopp kan komma igång våren 2015.

Nyhetsbrev 12 - Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) meddelade den 28 juni i år dom avseende det överklagade miljötillståndet som ger Oskarshamns kommun rätt att genomföra hamnsaneringen. Innan saneringen kan påbörjas ska projektet enligt utredningsvillkor i MMÖD:s dom utreda stabiliseringen av muddermassor i Grimskallen och hur tätskikt på Grimskallen ska anläggas på bästa sätt för miljön.

Mark- och miljööverdomstolens dom 28 juni 2013

Mark- och mijööverdomstolens dom

Oskarshamns kommun bjuder in till presskonferens om hamnsanering

Den 28 juni meddelar Mark- och miljööverdomstolen beslut angående de saneringsåtgärder som Oskarshamns kommun har sökt tillstånd för. Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande och Stefan Carlsson, Landshövding i Kalmar län bjuder in till presskonferens för att berätta om den meddelade domen och hur det påverkar projektet. Välkomna till Stadshuset i Oskarshamn 28/6 kl.14.00

Nyhetsbrev 11 - saneringen av Oskarshamns hamnbassäng
Nyhetsbrev 10 för Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

I februari träffades Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen Kalmar län och Naturvårdsverket (NV) för att diskutera kring de planerade åtgärderna för hamnsaneringen. Kommunen har nu i samråd med NV lämnat in yttrande gällande den överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen. För att förhindra förseningar inleds också upphandling av förberedande arbeten för en deponi i Storskogen.

Naturvårdsverkets finansieringsbeslut för sanering av etapp 1 och 2, Oskarshamns hamnbassäng
Nyhetsbrev 9 - sanering av Oskarshamns hamnbassäng
Nyhetsbrev 8 - sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Beskrivning av förberedande arbeten i hamnen inför saneringen Dubbla siltskärmar testas inför muddringen.

Nyhetsbrev 7 - Projekt sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Om projektläget, planerade åtgärder och planerade aktiviteter i projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng.

Nyhetsbrev 6 - Om Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Just nu pågår bland annat upphandling av entreprenader och projektet inväntar en kungörelse av ansökan om tillstånd för sanering av hamnbassängen. Läs mer om projektläget i vårt nyhetsbrev

Bidragsansökan för sanering av Oskarshamns hamnbassäng
Bilaga till bidragsansökan 20111021

Bilaga till bidragsansökan 20111021

Dokument   •   2011-10-21 13:38 CEST

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.