Skip to main content

Taggar

Nova

Karriärdagen

Karriärdagen

Dokument   •   2018-11-09 11:07 CET

Detaljerat program för dagen.

Karriärdagen

Karriärdagen

Dokument   •   2018-11-09 11:07 CET

En möjlighet för gymnasieungdomar att träffa företag och lyssna till berättelser om karriär och studentliv.

Konferensdeltagare 12-13 februari 2018

Konferensdeltagare 12-13 februari 2018

Dokument   •   2018-02-09 14:59 CET

Under två dagar, den 12-13 februari, samlas svenska och internationella representanter från akademin, forskningsinstitut och näringsliv för att diskutera hur Äspölaboratoriet i Oskarshamn kan användas för att lösa de utmaningar som finns inom modern underjordsverksamhet, från byggande av tunnlar, utvinning av geoenergi och användningen av autonoma fordon till sanering av förorenad mark.

Konferensprogram 12-13 februari 2018

Konferensprogram 12-13 februari 2018

Dokument   •   2018-02-09 14:59 CET

Under två dagar, den 12-13 februari, samlas svenska och internationella representanter från akademin, forskningsinstitut och näringsliv för att diskutera hur Äspölaboratoriet i Oskarshamn kan användas för att lösa de utmaningar som finns inom modern underjordsverksamhet, från byggande av tunnlar, utvinning av geoenergi och användningen av autonoma fordon till sanering av förorenad mark.

Nyhetsbrev 17 - Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Nu går muddringen in i vintervila. Vi har i dagsläget muddrat upp hälften av de förorenade massorna i hamnen och ca 135 000 ton sediment har levererats till deponin på Storskogen. I april 2018 startar muddringen igen. Vi håller tidsschemat, enligt plan ska hamnen vara färdigmuddrad i slutet av november 2018.

Program - Internationellt kunskapsutbyte med fokus på kärnkraft och kärnbränslecykeln

Allt fler kommer till Oskarshamn för att inspireras av hur man arbetar med kunskap, samhällsengagemang och information runt frågor som berör kärnkraft. Under de tre senarste åren har man inom EU-projektet BRILLIANT (Baltic Region Initiative for Long Lasting Innovative Nuclear Technologies) genomfört flera uppskattade studiebesök.

Workshop - Forskning och innovation för ökad konkurrenskraft

Unikt tillfälle att tillsammans med Linköpings universitet och Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling undersöka möjligheterna till samarbete kring forskning, innovation och kompetensutveckling. Områden som kommer att ägnas speciellt intresse är: Materialfrågor Visualisering, digitalisering, logistik Vatten, miljö, energi Utbildning

Innovationstävling: Överskottsvärme blir stadens mat
Nyhetsbrev 16 - Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Nu är det dags att påbörja muddringen i Oskarshamns hamnbassäng igen. Under vintern har förberedelser inför andra muddringssäsongen pågått och projektet har utvärderat höstens muddring och planering inför den kommande muddringen. I nyhetsbrevet kan du läsa om hur saneringen kommer att gå till och kommande aktiviteter under våren och sommaren.

Nyhetsbrev 15 - sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Nu går startskottet för muddringen av Oskarshamns hamnbassäng! Under sommaren/hösten pågår arbeten med att etablera avvattnings- och reningsanläggning på hamnens område. I september sker provmuddring och under hösten/ vintern kommer den yttre delen av hamnbassängen och Månskensviken att muddras. I samband med att saneringen startar bjuder vi in till en invigning.

Agenda BRILLIANT Stuidebesök 21-22 mars 2017

Deltagarna kommer under besöket att få ta del av hur Sverige valt att hantera sitt kärnavfall. Programmet innehåller bland annat besök på ett kärnkraftverk (OKG O3) och ett mellanlager för använt kärnbränsle (Clab).

Program 3-4 november i Oskarshamn

Program 3-4 november i Oskarshamn

Dokument   •   2016-11-02 13:13 CET

AGENDA  September 28-29 2016, Oskarshamn, Sweden

EU-projektet BRILLIANT (Baltic Region Initiative for Long Lasting Innovative Nuclear Technologies) är ett samarbete mellan olika universitet, forskningsinstitut och industri runt Östersjön med målet att studera långvariga hållbara utvecklingsalternativ inom kärnkraftstekniken.

Pressinbjudan invigning 27 september,  sanering  Oskarshamns hamnbassäng
Yh-myndighetens rapport ang. Driftteknikerutbildning kraft- och processindustri
Kvalitetskriterier YH

Kvalitetskriterier YH

Dokument   •   2016-04-28 15:28 CEST

Nyhetsbrev mars 2016 Nova - Utbildning FoU & Affärsutveckling

Vår på Nova Vi emot nya studentgrupper, deltar på möten vid Chalmers, Uppsala och Lunds universitet för att diskutera Äspölaboratoriets framtida utveckling. Vi inväntar beskedet om vilka forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet har valt att prioritera. Vinnaren i innovationstävlingen ska utses och så även pristagarna i årets Oskarsgala. Det här är en vår full av spännande projekt!

Dagsprogram 22 februari

Dagsprogram 22 februari

Dokument   •   2016-02-19 12:22 CET

Nyhetsbrev 14 - Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Nu är projektet redo för att inleda muddringen av Oskarshamns hamnbassäng. Envisan har handlats upp som entreprenör och de påbörjar sitt arbete med att etablera arbetsplats och förbereda inför muddringen under februari 2016. Muddringen beräknas komma igång hösten 2016. Vid årsskiftet blir Bodil Liedberg Jönsson nytt beställarombud då Rolf Persson blir kommundirektör i Oskarshamn.

Nyhetsbrev Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling oktober 2015

Välkommen till Nova - Utbildning FoU & Affärsutveckling i Oskarshamn! Genom våra tre verksamhetsområden utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen. Blev du nyfiken? Läs mer på www.oskarshamn.se/nova