Skip to main content

Taggar

Nyhetsbrev 16 - Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Nu är det dags att påbörja muddringen i Oskarshamns hamnbassäng igen. Under vintern har förberedelser inför andra muddringssäsongen pågått och projektet har utvärderat höstens muddring och planering inför den kommande muddringen. I nyhetsbrevet kan du läsa om hur saneringen kommer att gå till och kommande aktiviteter under våren och sommaren.

Nyhetsbrev 15 - sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Nu går startskottet för muddringen av Oskarshamns hamnbassäng! Under sommaren/hösten pågår arbeten med att etablera avvattnings- och reningsanläggning på hamnens område. I september sker provmuddring och under hösten/ vintern kommer den yttre delen av hamnbassängen och Månskensviken att muddras. I samband med att saneringen startar bjuder vi in till en invigning.

Agenda BRILLIANT Stuidebesök 21-22 mars 2017

Deltagarna kommer under besöket att få ta del av hur Sverige valt att hantera sitt kärnavfall. Programmet innehåller bland annat besök på ett kärnkraftverk (OKG O3) och ett mellanlager för använt kärnbränsle (Clab).

Program 3-4 november i Oskarshamn

Program 3-4 november i Oskarshamn

Dokument   •   2016-11-02 13:13 CET

AGENDA  September 28-29 2016, Oskarshamn, Sweden

EU-projektet BRILLIANT (Baltic Region Initiative for Long Lasting Innovative Nuclear Technologies) är ett samarbete mellan olika universitet, forskningsinstitut och industri runt Östersjön med målet att studera långvariga hållbara utvecklingsalternativ inom kärnkraftstekniken.

Pressinbjudan invigning 27 september,  sanering  Oskarshamns hamnbassäng
Yh-myndighetens rapport ang. Driftteknikerutbildning kraft- och processindustri
Kvalitetskriterier YH

Kvalitetskriterier YH

Dokument   •   2016-04-28 15:28 CEST

Nyhetsbrev mars 2016 Nova - Utbildning FoU & Affärsutveckling

Vår på Nova Vi emot nya studentgrupper, deltar på möten vid Chalmers, Uppsala och Lunds universitet för att diskutera Äspölaboratoriets framtida utveckling. Vi inväntar beskedet om vilka forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet har valt att prioritera. Vinnaren i innovationstävlingen ska utses och så även pristagarna i årets Oskarsgala. Det här är en vår full av spännande projekt!

Dagsprogram 22 februari

Dagsprogram 22 februari

Dokument   •   2016-02-19 12:22 CET

Nyhetsbrev 14 - Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Nu är projektet redo för att inleda muddringen av Oskarshamns hamnbassäng. Envisan har handlats upp som entreprenör och de påbörjar sitt arbete med att etablera arbetsplats och förbereda inför muddringen under februari 2016. Muddringen beräknas komma igång hösten 2016. Vid årsskiftet blir Bodil Liedberg Jönsson nytt beställarombud då Rolf Persson blir kommundirektör i Oskarshamn.

Nyhetsbrev Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling oktober 2015

Välkommen till Nova - Utbildning FoU & Affärsutveckling i Oskarshamn! Genom våra tre verksamhetsområden utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen. Blev du nyfiken? Läs mer på www.oskarshamn.se/nova

Kammarrätten ger Oskarshamns kommun rätt i upphandling av entreprenör för hamnsanering

Kammarrätten har godkänt upphandlingen av entreprenör för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng, läs hela domen här.

Nyhetsbrev 13 - sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Vid kommunstyrelsens möte den 18 februari 2014 fattades ett beslut om att alla muddrade sediment från Oskarshamns hamnbassäng transporteras till Storskogens avfallsanläggning där de läggs på en deponi som anläggs där. I december 2013 vann kommunens tillstånd för saneringen laga kraft. Detta innebär att muddringen i hamnens inlopp kan komma igång våren 2015.

Nyhetsbrev 12 - Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) meddelade den 28 juni i år dom avseende det överklagade miljötillståndet som ger Oskarshamns kommun rätt att genomföra hamnsaneringen. Innan saneringen kan påbörjas ska projektet enligt utredningsvillkor i MMÖD:s dom utreda stabiliseringen av muddermassor i Grimskallen och hur tätskikt på Grimskallen ska anläggas på bästa sätt för miljön.

Mark- och miljööverdomstolens dom 28 juni 2013

Mark- och mijööverdomstolens dom

Oskarshamns kommun bjuder in till presskonferens om hamnsanering

Den 28 juni meddelar Mark- och miljööverdomstolen beslut angående de saneringsåtgärder som Oskarshamns kommun har sökt tillstånd för. Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande och Stefan Carlsson, Landshövding i Kalmar län bjuder in till presskonferens för att berätta om den meddelade domen och hur det påverkar projektet. Välkomna till Stadshuset i Oskarshamn 28/6 kl.14.00

Nyhetsbrev 11 - saneringen av Oskarshamns hamnbassäng
Nyhetsbrev 10 för Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

I februari träffades Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen Kalmar län och Naturvårdsverket (NV) för att diskutera kring de planerade åtgärderna för hamnsaneringen. Kommunen har nu i samråd med NV lämnat in yttrande gällande den överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen. För att förhindra förseningar inleds också upphandling av förberedande arbeten för en deponi i Storskogen.

Naturvårdsverkets finansieringsbeslut för sanering av etapp 1 och 2, Oskarshamns hamnbassäng