Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

NYA BESKED MÖJLIGGÖR TIDIGARE SANERINGSSTART

NYA BESKED MÖJLIGGÖR TIDIGARE SANERINGSSTART

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2012 16:13 CEST

I våras meddelade Naturvårdsverket att de har för avsikt att finansiera saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. Beskedet då var att finansieringen skulle finnas tillgänglig först under 2013. Nu i dagarna har dock Naturvårdsverket fått möjlighet att revidera sitt beslut och meddelar att bidrag finns tillgängliga redan nu under 2012. Kommunen får 221,5 miljoner kronor för etapp 1 och etapp 2.

Klara besked om pengar till hamnsanering

Klara besked om pengar till hamnsanering

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2012 13:41 CET

Nu har Naturvårdsverket har meddelat Oskarshamns kommun och Länsstyrelsen att finansiering av saneringen av hamnbassängen i Oskarshamn är säkrad. Naturvårdsverket kommer under våren att fatta beslut som gör att projektet kan starta under 2013. Parallellt med att projektet har ansökt om bidrag för det kommande genomförandet av saneringen pågår en tillståndsprocess hos Mark- och Miljödomstolen.

Upphandling av entreprenader i hamnsaneringsprojekt avbryts

Upphandling av entreprenader i hamnsaneringsprojekt avbryts

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2012 10:19 CET

Oskarshamns kommun har beslutat att avbryta upphandlingarna av saneringsentreprenaderna för Projekt sanering av Oskarshamns hamnbassäng. Anledningen till detta beslut är att Naturvårdsverket den 16 januari 2012 lämnade besked till länsstyrelsen om att finansieringen för projektet fördröjs. Med hänsyn till tidförskjutningen är starten av upphandlingar planerad till våren 2012.

Bidragsansökan för genomförandeskedet lämnas in till Länsstyrelsen i dag

Bidragsansökan för genomförandeskedet lämnas in till Länsstyrelsen i dag

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2011 13:46 CEST

I dag lämnar Oskarshamns kommun in ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar län om bidrag för genomförandeskedet.

Nyheter 2 träffar

Oskarshamns kommun har fått bidrag beviljat för hamnsanering åren 2016-2019

Oskarshamns kommun har fått bidrag beviljat för hamnsanering åren 2016-2019

Nyheter   •   Okt 14, 2014 10:21 CEST

Nu är finansieringen klar för hela saneringen av Oskarshamns hamn. Naturvårdsverket har beslutat att bidra med 223 miljoner kronor för åren 2016-2019. Därmed bidrar staten med nära 400 miljoner till arbetet som kostar totalt cirka 500 miljoner kronor. Det är det hittills största efterbehandlingsprojektet med statligt bidrag.

Projektläget i Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng, mars 2013

Projektläget i Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng, mars 2013

Nyheter   •   Mar 11, 2013 15:32 CET

I februari träffades Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen Kalmar län och Naturvårdsverket (NV) för att diskutera kring de planerade åtgärderna för hamnsaneringen. Kommunen har nu i samråd med NV lämnat in yttrande gällande den överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen. För att förhindra förseningar inleds också upphandling av förberedande arbeten för en deponi i Storskogen.

Dokument Visa alla 6 träffar

Nyhetsbrev 10 för Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

I februari träffades Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen Kalmar län och Naturvårdsverket (NV) för att diskutera kring de planerade åtgärderna för hamnsaneringen. Kommunen har nu i samråd med NV lämnat in yttrande gällande den överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen. För att förhindra förseningar inleds också upphandling av förberedande arbeten för en deponi i Storskogen.

Naturvårdsverkets finansieringsbeslut för sanering av etapp 1 och 2, Oskarshamns hamnbassäng
Nyhetsbrev 6 - Om Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Just nu pågår bland annat upphandling av entreprenader och projektet inväntar en kungörelse av ansökan om tillstånd för sanering av hamnbassängen. Läs mer om projektläget i vårt nyhetsbrev

Bidragsansökan för sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Kontaktpersoner 1 träff

  • Presskontakt
  • Beställarombud för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng
  • ivclboditjl.linmedewsjtvwkqqbqbexorgwodujoslnsson@oskarsajhabbekmn.se
  • 0491- 764742