Pressmeddelanden 1 träff

Bidragsansökan för genomförandeskedet lämnas in till Länsstyrelsen i dag

Bidragsansökan för genomförandeskedet lämnas in till Länsstyrelsen i dag

Pressmeddelanden   •   2011-10-21 13:46 CEST

I dag lämnar Oskarshamns kommun in ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar län om bidrag för genomförandeskedet.

Dokument 2 träffar

Nyhetsbrev 6 - Om Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Just nu pågår bland annat upphandling av entreprenader och projektet inväntar en kungörelse av ansökan om tillstånd för sanering av hamnbassängen. Läs mer om projektläget i vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev 5 för sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Det har varit ett intensivt arbete med att ta fram underlag inför en kommande entreprenad sedan bidragsbeslut beviljades våren 2010. Nu är projektet moget för att handla upp saneringsentreprenaden. Upphandlingen kommer att löpa parallellt med tillståndsprocessen. Kontrakt med entreprenör planeras i samband med att dom meddelas våren 2012.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.