Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 5 träffar

Kammarrätten har godkänt upphandlingen av entreprenör för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng

Kammarrätten har godkänt upphandlingen av entreprenör för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2015 10:17 CEST

Oskarshamns kommun har nu därför skrivit kontrakt för muddring av hamnbassängen i Oskarshamn med entreprenören Envisan. I hamnbassängen finns mer än 1000 ton tungmetaller och stora mängder dioxiner som sprids ut i Östersjön. Nu ska det åtgärdas, 500 000 kubikmeter sediment ska muddras ur hamnbassängen, avvattnas och transporteras till Storskogen.

Nytt industrilandskap - möjligheter för många svenska regioner och platser

Nytt industrilandskap - möjligheter för många svenska regioner och platser

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2015 17:22 CEST

Ledare för Sveriges mest industritunga kommuner har samlats för att diskutera strategier för att skapa ett bra näringslivsklimat. Detta var det första mötet i en fortgående diskussion om industrins betydelse i Sverige och hur förutsättningarna för dess framtid kan påverkas. Ett nytt nätverk med ett tjugotal industrikommuner har nu bildats.för att stärka den lokala industriella attraktiviteten.

Media no image

Oskarshamns kommun avser att överklaga dom om upphandling av hamnsanering

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2015 11:56 CET

Upphandlingen av entreprenör för muddring av Oskarshamns hamnbassäng har överprövats och Förvaltningsrätten har kommit fram till att vinnande anbudsgivare inte uppfyller de krav som har ställts avseende språkkrav. Kommunen har haft två olika alternativ att välja mellan, att överklaga domen eller göra om upphandlingen. Kommunen har valt att gå in med ett överklagande.

Media no image

Beslut har fattats om den överprövade upphandlingen av entreprenör för sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2015 12:34 CET

Upphandlingen av entreprenör för muddringen av Oskarshamns hamnbassäng har överprövats av NCC och rätten har kommit fram till att vinnande anbud inte uppfyller de krav som ställts på att kommunicera på svenska. Kommunen anser dock att upphandlingen har genomförts korrekt. Det finns nu två alternativ för kommunen, det ena är att överklaga domen och det andra är att göra om upphandlingen.

Dokument 3 träffar

Kammarrätten ger Oskarshamns kommun rätt i upphandling av entreprenör för hamnsanering

Kammarrätten har godkänt upphandlingen av entreprenör för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng, läs hela domen här.

Nyhetsbrev 6 - Om Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Just nu pågår bland annat upphandling av entreprenader och projektet inväntar en kungörelse av ansökan om tillstånd för sanering av hamnbassängen. Läs mer om projektläget i vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev 5 för sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Det har varit ett intensivt arbete med att ta fram underlag inför en kommande entreprenad sedan bidragsbeslut beviljades våren 2010. Nu är projektet moget för att handla upp saneringsentreprenaden. Upphandlingen kommer att löpa parallellt med tillståndsprocessen. Kontrakt med entreprenör planeras i samband med att dom meddelas våren 2012.