Skip to main content

Lyckat projekt får ut eleverna under rasten

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2019 10:00 CEST

De flesta föräldrar och lärare vet att det kan vara svårt att få barn och unga att slita sig från skärmen och komma ut i friska luften. Nu visar en undersökning att ramar och regler är helt avgörande. Enligt forskare vid Syddansk Universitet tycker barnen faktiskt att det är helt okej att det finns regler som styr det här. De behöver lite hjälp med att komma igång. 

Sju av tio barn får en egen mobiltelefon innan de fyller tio år, och den blir därmed en stor konkurrent till skolgården under rasten. Många barn och unga sitter nämligen hellre kvar på sin stol i klassrummet än går ut och rör på sig. Danska folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn leker och rör på sig minst 60 minuter varje dag.

– När man är mer aktiv minskar man risken för övervikt och många följdsjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Om barnen aktiveras tidigt får de med sig goda vanor. Det finns alltså många hälsofördelar med att vara aktiv på rasten, och då fångar vi även upp de barn som inte är motiverade till att delta i aktiviteter utanför skolan. I skolan är det jätteviktigt att komma ut så att man inte blir trött av inlärningen. I stället ger man hjärnan ny energi och motivation, säger Henriette Bondo Andersen, som är postdoktor vid institutet för idrott och biomekanik på Syddansk Universitet.

Hon får stöd av Hanne Larsen, som är biträdande rektor på Skørping skola:

– Under längre skoldagar behöver man en paus för att orka med.

Dessutom visar en undersökning från centrum för lagsporter och hälsa vid Köpenhamns universitet att motion kan få barn att minnas bättre. Därför hade eleverna på Skørping skola tur som vann tävlingen Drøn på (”Full fart”) och fick skolgården omgjord med hjälp av fonder, arkitekter och eleverna själva. – Vi vann två miljoner danska kronor och kunde dra igång ett projekt som ska få barn och unga att komma ut och röra på sig. Det ska vara möjligt både att delta i aktiviteterna och att stå vid sidlinjen och titta på. Det gör att man inte känner sig utanför och ökar samtidigt lusten att vara med. Vi har skatebana, amfiteater, skogsbana, träkojor och en multibana. Jag hoppas att det ska få eleverna att trivas bättre. Det är många fler barn ute nu där det tidigare bara fanns ett trasigt fotbollsmål. Ibland är trehundra barn ute samtidigt och det är fullt av aktiviteter här, konstaterar Hanne Larsen.

De äldsta flickorna är svårast att få ut

Även om pojkar sägs tillbringa mest tid framför skärmen är de lättare att få ut under rasterna än deras kvinnliga klasskamrater.

– Särskilt de äldre flickorna är svåra att få med i utomhusaktiviteterna. Vi bestämde oss för att skapa en kafémiljö vid sidan av aktiviteterna på basket- och multibanan. Det har visat sig att många väljer att sitta ute och äta på rasterna när det är fint väder. Men vi blev lite överraskade av att kaféområdet även används som grupprum. Det är upptaget hela dagen av barn som sitter i grupper och arbetar, berättar Hanne Larsen.

Forskarna har samma erfarenhet:

– Det finns barn som bara behöver en fotboll för att komma igång. Det är svårare i de äldre klasserna där eleverna bestämmer själva. Och det beror faktiskt på att huvudlärarna tycker att de äldre barnen ska ha vissa privilegier. Men i skolor där man har infört mobilfri tid och regler för utevistelse säger eleverna faktiskt att det är helt okej, för de är tillsammans och leker mer och kommunicerar på ett annat sätt när de inte får använda mobilen. Det är lite överraskande. Men de gillar att vara ute och vill gärna ha frisk luft – så länge det finns alternativ när det regnar, säger Henriette Bondo Andersen och ler.

Forskarna från Syddansk Universitet har mätt aktivitetsnivån med GPS och stegräknare både innan och efter att projektet genomfördes. Dessutom har de intervjuat många av barnen på skolan.

– Barnen är ute mer nu, och de är också en aning mer aktiva. Men nu går de åtminstone ut och får den extra aktiviteten. Det är bra. Vi kan se att särskilt flickorna ofta sitter ute i VEGA-gruppen och pratar. De platser där de är mest aktiva är bland annat vid dansskärmen, de uppritade hagarna och klätternätet. Pojkarna är däremot mer aktiva på tarzanbanan, pannabanorna och den nedsänkta multibanan, säger Henriette Bondo Andersen.

Out-sider lockar ut flickorna

Den populära sittgruppen med bord och stolar heter VEGA Picnic och är utformad av VEGA Landskab för Out-sider. Den är framtagen speciellt för Skørping skolas projekt Drøn På. Därför var det ett krav att den skulle vara robust och underhållsfri för att kunna användas året runt, men samtidigt ge en kafékänsla så att de stora tjejerna skulle vilja sitta där. Det var väldigt viktigt för skolan att hitta rätt samarbetspartner för att utforma en attraktiv skolgård som en bred åldersgrupp ska ha glädje och nytta av under många år:

– Vi hade hört talas om VEGA Landskab tidigare, och deras arbete verkade ligga i linje med vårt arbete och våra visioner. De hade en lite ovanlig syn på lekmiljö och arkitektur och gjorde en grundlig analys och ett noggrant förarbete. Vid valet av material tog de hänsyn till att skolan ligger vid en skog och att stål och starka färger inte skulle passa här.

Forskarnas råd 

Henriette Bondo Andersen har flera goda råd till skolor som kämpar med att få ut barnen under rasterna.

1) Inför regler som säger att hela skoldagen är mobilfri – eleverna tycker faktiskt att det är helt okej.

2) Involvera lärarna som ska sätta igång aktiviteterna i början av rasten. Särskilt de minst aktiva barnen behöver stöd. Barn föredrar gemensamma lekar och leker vanligtvis det som lärarna har visat dem.

3) Utforma området så att det är lätt att använda och att det finns många olika funktionella hjälpmedel. Barnen ska nästan ”trilla över hjälpmedlen” när de går ut, så att det inte krävs så mycket för att de ska börja använda dem som det är tänkt.

The company 'out-sider' was established in 2007 as a challenge to the traditional urban furniture market in Scandinavia. out-sider is headed by Ib Mogensen, majority shareholder, managing director and the creative brain behind the company. 

The goal of out-sider was to invent new design icons for the outdoor space, and after only a few years of existence, we succeeded in delivering on promise with the LOOP family. 'Rethink Urban Space' is our mission statement, and we aim to excite and challenge with new and surprising urban equipment – we dare and we can.

Today out-sider has an international profile, based in Denmark with distributors worldwide.

We have courage and passion – sky is the limit.