Skip to main content

Det surras om Jonsereds Trädgårdar i Partille

Nyhet   •   Nov 28, 2018 07:47 CET

I mitten: Jonsereds Trädgårdars trädgårdsmästare Peter Svenson.

Jonsereds Trädgårdar är välbesökt både av människor och av flerfotade och bevingade djur och insekter. Det medvetna sociala och biologiska mångfaldsarbete som pågår här, gör att parken föräras med Partille kommuns miljöstipendium 2018.

– Det är en väldigt hedrande bekräftelse på allt bra som vi gör tillsammans och som får trädgårdarna att blomstra både bokstavligen och symboliskt, säger trädgårdsmästare Peter Svenson.

Jonsereds Trädgårdar får miljöstipendiet med följande motivering: ”Jonsereds Trädgårdar har med stort engagemang, stort hjärta och positiv energi genomfört en mängd miljöfrämjande åtgärder och informationsinsatser till gagn för både växter, djurliv och människor. Jonsereds Trädgårdar är en inspirationskälla för alla besökande att hämta kunskap så att de kan föra vidare hoppet, viljan och handlingskraften att förbättra miljön för växter och djur ur ett ekologiskt hållbart perspektiv.”

Stipendiet på 10 000 kronor delas ut av bygg- och miljönämnden på nämndens sista möte för året den 12 december.

Nio år sedan parken anlades

Jonsereds Trädgårdar är en ekologisk besöksträdgård med kafé och butik. Det är också en arbetslivsinriktad rehabverksamhet där personer, som av olika anledningar befinner sig en bit från arbetsmarknaden, ges möjlighet att delta i parkskötseln som ett sätt att komma vidare.

Med högt ställda moderna krav på ekologisk hållbarhet, har de under Peter Svensons ledning deltagit i återskapandet av trädgårdarna så som de kan ha sett ut under närbelägna Jonsereds herrgårds glansdagar på 1800-talet.

– Merparten av parkskötseln utförs för hand. Vi återanvänder allt växtmaterial som blir till ny jord i våra komposter. Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel är bannlysta och vid inköp prioriterar vi miljövänliga och i flera fall kravmärkta fröer, lökar och växter, säger Peter Svenson.

Han planerar som bäst för våren 2019. Den tionde växtsäsongen sedan parken anlades.

– Att det redan hunnit gå nio år sedan start är svårt att greppa. Här händer det hela tiden något nytt.

Mångfaldsstig gynnar trädgårdens nyttodjur

Under 2018 har en biologisk mångfaldsstig anlagts där det skapas goda förutsättningar för trädgårdens nyttodjur. Till exempel igelkottar, skalbaggar, ormar, humlor, bin, fåglar, grodor och paddor som bidrar genom att hålla olika skadedjur i schack på ett naturligt sätt.

– Längs stigen finns insektshotell, löv- och rishögar, gruspartier och andra krypin som dessa och andra djur och insekter behöver för att trivas och för att kunna övervintra. Våra besökare är mer än välkomna att kopiera dessa exempel i sina egna trädgårdar för att bidra till ökad biologisk mångfald.

Jonsereds Trädgårdar anordnar även föredrag på temat mångfald som är öppna både för trädgårdens medarbetare och för besökare till trädgårdarna. Under året besökte bland annat författaren Christina Winter och berättade om insekterna som hjälper dig att odla med utgångspunkt från sin bok Trädgårdsmyller.

Och nog surrar det om Jonsereds Trädgårdar. Tre insektsforskare, så kallade entomologer, behövde nyligen tre hela dagar med att inventera parkens flerfotade och bevingade småkryp. De hittade flera sällsynta och hotade arter som kalasade på pollen i det färgsprakande havet av växter, buskar och träd som Jonsereds Trädgårdar är.

FAKTA: Om kommunens miljöstipendium

Bygg- och miljönämndens miljöstipendium på 10 000 kronor delas ut årligen sedan 1989. För att komma i fråga för stipendiet ska man ha utfört ett engagerande och insiktsfullt miljöarbete i Partille. Så väl privatpersoner som föreningar och verksamheter kan komma ifråga som stipendiater. Stipendiet utlyses efter sommaren varje år. Det delas ut på bygg- och miljönämndens sista sammanträde på året.