Skip to main content

Erosion bakom avstängningen av Jonseredsvägen

Nyhet   •   Feb 27, 2019 13:00 CET

En del av en stenmur mellan Jonseredsvägen och Säveån har rasat. Troligen till följd av erosion.

Jonseredsvägen, vid kommungränsen mellan Partille och Lerum, är avstängd efter att en del av en stenmur intill vägen rasat. Raset beror troligen på erosion bakom muren orsakad av vatten. Vägen är så pass skadad att den inte är farbar i nuläget. All fordonstrafik hänvisas till E20 så länge Jonseredsvägen är avstängd.

Skyltar markerar platsen för händelsen. Trafikanter i området uppmanas att följa skyltningen, sänka hastigheten och att vara extra uppmärksamma vid platsen. Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelvägen norr om Jonsereds fabriker.

Kommunen ansvarar för vägsträckan

Det är en del av en stenmur mellan Jonseredsvägen och Säveån som har rasat. Muren bidrar till att hålla uppe vägen. Partille kommun är ansvarig för den drabbade delen av Jonseredsvägen och har vidtagit åtgärder för att undersöka skadorna och förutsättningarna att reparera vägen.

– Geotekniker från ÅF har på uppdrag av kommunen undersökt rasområdet för att bedöma Jonseredsvägens stabilitet, säger Per Söderquist, teknisk chef.

Fler undersökningar nödvändiga

ÅF bedömer att raset troligen beror på erosion bakom stenmuren orsakad dels av vatten från Säveån och dels av regn- och smältvatten som passerat genom vägkroppen. Vattnet har fört med sig finmaterial och skapat ett hålrum innanför stenmuren som sedan gjort att muren rasat.

Kommunen har fått ett åtgärdsförslag för att laga det skadade vägområdet tillfälligt. Men ÅF bedömer även att nya mer omfattande utredningar måste göras för att säkerställa stabiliteten på hela den cirka 280 meter långa vägsträcka som vilar på stenmuren – och som i dag är avspärrad.

– Om utredningarna visar att det finns fler skador på sträckan, krävs en större ombyggnation av vägen innan den kan öppnas igen, säger Per Söderquist.

Hur lång tid kan det ta innan Jonseredsvägen kan öppnas igen?
– Det är svårt att göra en tidsuppskattning innan vi vet resultatet av de nya utredningarna. Visar det sig att skadan är begränsad till den raserade delen av muren hoppas vi kunna återöppna det skadade vägområdet till sommaren.

– Är skadorna längs vägsträckan fler dröjer det. Muren ligger inom ett Natura 2000-område och intill lekbotten för Säveålaxen. Det innebär att det krävs omfattande miljöutredningar och tillståndsprocesser innan ett åtgärdsarbete kan påbörjas.

Finns rutiner för att regelbundet kontrollera Jonseredsvägens bärighet?
- Kommunen gör inte bärighetskontroller på vägar såvida det inte uppstått någon förändring. Om det visar sig att den aktuella skadan är begränsad till den raserade delen av muren och vi kan åtgärda och återöppna det skadade vägområdet, kommer fortsatt regelbunden kontrollmätning ske för att säkerställa att muren inte rör på sig.