Skip to main content

Partille – Årets klättrare i mätning av företagsservice

Nyhet   •   Apr 10, 2019 10:30 CEST

Med ett nöjd-kund-index (NKI) som stigit från 66 till 72 är Partille kommun årets klättrare i Göteborgsregionen i Sveriges kommuner och landstings Öppna jämförelser Företagsklimat 2018.

– NKI 72 är en fantastisk prestation och det bästa resultatet som Partille kommun haft sedan mätningarnas start 2012, säger Marieke Wolter, näringslivsansvarig. Det är ett kvitto på det målmedvetna arbete som vi gjort de senaste åren för att leva upp till näringslivets förväntningar om god service genom att effektivisera hanteringen av företags myndighetsärenden med kommunen.

Öppna jämförelser Företagsklimat är en årlig servicemätning av svenska kommuners myndighetsutövning inom sex områden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

– Det är viktigt att våra företagare är nöjda med oss och upplever att de blir väl behandlade. I vår handläggning strävar vi hela tiden efter att vara så effektiva som möjligt utan att tumma på rättssäkerheten. Jag vill ge en stor eloge till mina medarbetare som åstadkommer detta i sitt arbete varje dag, säger Isabella Helge, chef för bygg- och miljöförvaltningen.

Utöver mätningens sammanvägda betyg NKI 72, ger Partilleföretagarna enskilt högst betyg åt kommunens bemötande vid livsmedelskontroll (NKI 83) och bygglovsansökningar (NKI 73). När det gäller hur effektivt kommunen hanterar bygglovsansökningar så har betyget nära fördubblats på ett år från NKI 32 till NKI 63. För livsmedelskontroll ligger betyget inom effektivitet på en ännu högre nivå på NKI 77.

Verktyg för utvecklingsarbete

Företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen i ärenden inom de sex områdena ovan får delta i mätningen. Syftet är att fånga upp deras åsikter för att hjälpa kommunerna att identifiera förbättringsområden i sin service till företagarna. Det är frivilligt att delta i mätningen. 2018 svarade 62 Partilleföretagare.

– Ju fler Partilleföretagare som haft ärenden med kommunen som besvarar frågorna, desto bättre underlag får vi när vi utvecklar servicen till de lokala företagen, säger Marieke Wolter och får medhåll av kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M):

– Vi måste alltid vara på tå och se vad vi kan utveckla eller införa, för att förbättra företagsklimatet. Här är det viktigt med tydlighet från politikens sida att näringslivsfrågor är prioriterade i kommunen.

Vikten av ett välmående näringsliv

Under 2019 uppdateras Partille kommuns näringslivsstrategi i samarbete mellan politiker, tjänstemän och det lokala näringslivet. Syftet är att tydliggöra kommunens samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande. Partilles utveckling framåt både ur ett lokalt och ur ett regionalt näringslivsperspektiv är i fokus.

Näringslivsstrategin bygger vidare från #topp10till2020 – det handlingsprogram som lanserades 2018 för att synliggöra kommunens arbete att kontinuerligt utveckla servicen till de lokala företagen.

– Ett välmående näringsliv är en del av helheten när vi utvecklar framtidens Partille. Det behövs för att nå vår vision om det goda livet, säger Marith Hesse. Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag enligt statistik från Statistiska centralbyrån . Företag ger människor jobb, som i sin tur kan betala skatt som finansierar skola, vård och omsorg. Allt hänger ihop.

FAKTA: Öppna jämförelser 2018

I mätningen har cirka 30 000 företagare i Sverige har bedömt kommunernas service inom de sex myndighetsområdena. 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

62 Partilleföretagare deltog i mätningen. Partille kommuns sammanvägda NKI värde 72 motsvarar de deltagande kommunernas genomsnittliga NKI-värde. Som jämförelse får statliga myndigheter i genomsnitt ett NKI-värde på 58 i Svenskt Kvalitetsindex branschstudier.

I mätningen placerar sig Partille på en femteplats bland de tretton medlemskommunerna i Göteborgsregionen (GR):

 1. Öckerö NKI 82
 2. Mölndal NKI 78
 3. Tjörn 76
 4. Lilla Edet NKI 73
 5. Partille NKI 72
 6. Stenungsund NKI 71
 7. Härryda NKI 70
 8. Kungälv NKI 70
 9. Lerum NKI 69
 10. Ale NKI 67
 11. Göteborg NKI 67
 12. Alingsås NKI 63
 13. Kungsbacka NKI 63

I Västra Götalands län är det Åmåls kommun som har högst NKI-värde med NKI 83. Tätt följt av Öckerö kommun och Bengtsfors som båda har NKI 82.