Skip to main content

Regeringen sviker miljödrivna företag se debattartikeln – Giftfri kemiteknik har ingen chans mot etablerad industri i Dagens industri idag 18 november 2010!”

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 06:27 CET

”Det måste bli lönsamt att ersätta farliga kemikalier med alternativa lösningar. Småföretag har en viktig roll i kampen mot miljögifterna. Vi är jätteglada att vi fått så stor uppslutning kring frågan om svårnedbrytbara ämnen.  Att Naturskyddsföreningen, WWF, Plastindustrin, ProEnviro  mfl skulle gå med var över vår förväntan. Dessa frågor måste upp på den politiska agendan. Här har regeringen fortfarande möjlighet att göra skillnad”, säger Amit Paul, VD för Paxymer AB. 

Regeringen har en unik chans att klara målet om en giftfri miljö. Men om det ska vara möjligt måste lagstiftningen styra så att det blir lönsamt att ersätta farliga kemikalier med alternativa lösningar. Förutom ekonomiska styrmedel krävs att man trots gränsvärden kräver redovisning av farliga ämnen, och inför tidsfrister för absoluta förbud samt skapar en mötesplats för kunskapsutbyte mellan industri och politiker.

Utan ekonomiska incitament finns det ingen förändringsvilja. Företaget Paxymer AB lever i den verklighet som beskrivs i artikeln, man har en världspatenterad produkt som möter kraven från miljön och industrin men för en ojämn kamp mot de etablerade företagens ur miljösynpunkt ogynnsamma produkter.

Paxymer är ett innovativt svenskt bolag som utmanar existerande lösningar inom flamskydd. Produkten med samma namn tar eliminerar halogener och andra gifter, samt kontrollerar hela brandprocessen för att öka säkerheten för användaren. Det patenterade systemet tar sig an ett av vår tids största problem: spridningen av långlivade miljögifter i naturen.

Paxymer är ett patenterat, giftfritt flamskydd för polyolefiner. Det är designat för att lösa problematiken kring brinnande plastmaterial. Paxymer är helt fritt från brom, klor, andra halogener, liksom antimon. Det innehåller heller inga andra ämnen som idag befaras vara förknippade med hälsorisk. Paxymer åstadkommer det som de flesta hävdar inte är möjligt - att kombinera miljö, hälsa och säkerhet med funktionalitet.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera