Skip to main content

Årets omvärldsanalys är klar

Nyhet   •   Maj 15, 2018 09:21 CEST

Foto: Pixabay.com

Varje år genomför Piteå kommun en omvärldsanalys för att identifiera trender, både globala och mer närliggande, som kan komma att påverka utvecklingen i Piteå i framtiden. Årets omvärldsanalys är färdig för läsning och sträcker sig fram till år 2030.

De globala trender som studerats närmare är den demografiska utvecklingen, digitaliseringen och den starka teknikutvecklingen, klimatförändringar, tillit och individualisering, globalisering och en ökad protektionism samt en ökad oro i världen.

De närmare trenderna fokuserar på fyra områden:

  • Befolkning och en orts attraktivitet
  • Samverkan
  • Teknisk utveckling
  • Människors värderingar

– I årets omvärldsanalys har vi framförallt fördjupat oss i den tekniska utvecklingen med digitaliseringen som starkaste drivkraft. Vi har bland annat tittat närmare på tekniker som blockkedjan, artificiell intelligens och självkörande fordon. Det andra fördjupningsområdet som vi tittat på är tillit, både dess betydelse för ett samhälle och förändringar i tillitsmönster, säger Christer Lindström, processledare, kommunledningsförvaltningen.

Omvärldsanalysen är tänkt att fungera som ett underlag för verksamhetsplanering inom Piteå kommun men är även relevant för samhället i stort.