Skip to main content

Tema entreprenörskap, skog och hållbarhet på Sjulnässkolan i Piteå

Nyhet   •   Feb 28, 2019 16:30 CET

Teen talk är en app idé som bygger på att tonåringar med psykisk ohälsa på ett enkelt sätt ska komma i kontakt med andra unga personer med liknande erfarenheter. Foto: Helene Markström

På Sjulnässkolan i Piteå pågår just nu entreprenörskapsveckan. Ikväll hålls en mässa i skolans matsal där årskurs nio presenterar nya produktidéer eller visar hur man kan utveckla befintliga produkter. Arbetet med entreprenörskap på skolan involverar alla elever och är en del av satsningen på Erasmusprojektet Entreprenörskap ur ett hållbarhetsperspektiv.

Projektet, som kommer att avslutas till sommaren, har pågått sedan hösten 2017. Åtta lärare på skolan har deltagit under åren genom att ha arbetsskuggat lärare i Italien och Katalonien. De har också deltagit i två utbildningar i entreprenörskap kopplat till pedagogik och didaktik.

Lärare inspirerar elever i entreprenörskap
-Syftet med det här projektet är att vi genom att lära oss mera kan inspirera våra elever till att våga bli goda entreprenörer. Alla kan om de vill och alla elever duger precis som de är, säger Jeanette Viklund, språklärare i spanska och engelska, som driver projektet tillsammans med Gunnar Lönnberg, Malin Bäcklund, Roger Mikaelsson, Kurt Westerlund, Anneli Persson, Johan Larsson, Margareta Grahn och Malin Jonsson.

- Sjulnäs är historiskt sätt en företagarbygd och det finns små saker som man kan föra in i vardagsundervisningen som kan kopplas till entreprenörskap och det framtida yrkeslivet, säger Gunnar Lönnberg, språklärare i tyska och engelska.

En grupp elever i årskurs nio bekräftar att lärarna är bra på att förmedla entreprenörskap.

-De är jättebra på att uppmuntra våra idéer.

Som en del av projektet, förutom arbetet med entreprenörskapsveckan, så har eleverna själva kontaktat olika företag i Piteå. SCA, Wibax, Smurfit Kappa, Norra Skogsägarna och PT är några företag som besökt skolan och som elever varit på studiebesök hos eller kommer att resa till.

-De här företagen fortsätter vi samarbeta med i Erasmusprojektet Connecting Woods som drivs från en skola i Girona, Katalonien där vi är samarbetspartners tillsammans med en skola i Nimes i Frankrike, berättar Jeanette.

Erasmusprojekt om skog i tre länder
Connecting Woods startade höstas och syftet med projektet är att eleverna ska lära sig mer om just skog och träd i de olika länderna. I Piteå kommer barrskogen vara i fokus, från tall till färdig pappersprodukt, i Frankrike är det olivträden och i Katalonien, Spanien är korkeken som står i centrum.

-Det som är så roligt i det här projektet är att det ingår det ett elevutbyte. Den 20 maj kommer 30 franska och spanska elever hit till oss och i november reser 24 elever i årkurs nio ner till Frankrike för att ta del av hela kedjan i produktionen av olivolja. Och nästa vår blir det en resa till korkeken i Katalonien, säger Jeanette.

Eleverna kommer att få studera både sin egen skog och varandras och lära sig mer om vilken betydelse produktionen har som näringsgren men också vilka hot som kan finnas mot produktionen, exempelvis klimatförändringar och skadeinsekter.

Redan nu arbetar de i ett verktyg som heter Twin Space där de kan dela bilder, texter och filmer med varandra i projektet. Varje elev har en egen användare där de lagt upp presentationer av sig själva på olika språk.

-Projektspråket är engelska, men självklart ska vi nyttja möjligheten att kommunicera på både franska och spanska, säger Jeanette som ser fram emot att välkomna de franska och spanska eleverna till Piteå.

I skrivande stund pågår arbetet med att hitta familjer som de besökande eleverna kan bo hos i fem dagar under sitt besök i maj.