Skip to main content

Taggar

näringsliv

sm-vecka

bygga och bo

skola och utbildning

arbete

folkhälsa

stöd och omsorg

samhällsbyggnad

samarbete

kultur och fritid

politik

Pressinbjudan – Vietnambesök

Pressinbjudan – Vietnambesök

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 09:30 CEST

I veckan har Piteå besök av en delegation på nio personer från Vietnam. Besöket är en del i ett 3-årigt partnerskapprojekt som Piteå kommun driver tillsammans med An Giang provinsen in Vietnam. Samarbetet startade redan 2012 och finansieras av SIDA genom ICLD – Internationellt centrum för lokal demokrati. Välkommen till pressträff onsdag 15 augusti - Öjeby Agro Park.

Pressinbjudan - Invigning Öjeby lantbruksmässa

Pressinbjudan - Invigning Öjeby lantbruksmässa

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 09:18 CEST

​Norra Sveriges nya lantbruksmässa anordnas för första gången 15-16 augusti. Vallskörd är årets tema och under mässan kommer den senaste tekniken och de nyaste maskinerna att visas för besökarna. I första hand är det en branschmässa men allmänheten är också välkommen.

Piteåbor får tycka till i enkät om buller och luftföroreningar i sin närmiljö

Piteåbor får tycka till i enkät om buller och luftföroreningar i sin närmiljö

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 09:04 CEST

Under tiden 13 augusti-5 oktober genomför Piteå kommun en enkätundersökning om miljö- och hälsofrågor. 1 000 personer har valts ut att ingå i undersökningen som kommer att ligga till grund för Piteå kommuns fortsatta arbete med miljö- och hälsoskydd.

Dialogmöte om utvecklingen av Rådhustorget

Dialogmöte om utvecklingen av Rådhustorget

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 11:09 CEST

Ikväll anordnas ett dialogmöte om utvecklingen av Rådhustorget inför 400-årsjubiléet år 2021. Utgångsläget i dialogen är idéskisser från två arkitektkontor. Skisserna har funnits utställda på Piteå museum under sommaren, där besökarna också har kunnat lämna synpunkter. Dialogen pågår till 15 augusti.

​Synpunkter välkomnas i utvecklingen av Rådhustorget

​Synpunkter välkomnas i utvecklingen av Rådhustorget

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 07:30 CEST

När Piteå firar 400-årsjubileum år 2021 ska Rådhustorget har förvandlats till en trygg, levande och attraktiv plats. Nu ställs två arkitektförslag ut på Piteå museum och pitebor likväl som besökare välkomnas att tycka till. Dialog pågår fram till 15 augusti.

Sara tilldelas Svenska Akademiens svensklärarpris

Sara tilldelas Svenska Akademiens svensklärarpris

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 10:21 CEST

Sara Viklund, svensklärare på Strömbackaskolan, är en av fyra lärare som får ta emot Svenska Akademiens svensklärarpris 2018 för att hon i sin yrkesroll stimulerat intresset för det svenska språket och litteraturen. Det är en mycket glad och överraskad Sara som tar emot priset på 50 000 kronor. Skolan tilldelas 30 000 kronor för att stärka svenskämnet och uppmuntra elever och lärare på skolan.

Fullspäckat sommarlov i Piteå

Fullspäckat sommarlov i Piteå

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 10:00 CEST

LEGO-event, sportardagar, gratis bad, pyssel och parklekar är några av de aktiviteter som Piteå kommun anordnar i sommar. Piteå kommun gör i år en satsning och har med medel från Socialstyrelsen gjort det möjligt att anordna ännu fler kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år.

Piteå satsar på forskning i skolan

Piteå satsar på forskning i skolan

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 10:54 CEST

​Utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt skollagen. Det är en stor utmaning för såväl kommuner, skolor/ förskolor som lärare och skolledare. I Piteå kommun finns strategier och konkreta satsningar på forskning i skolan för att anta denna utmaning.

Historiskt beslut taget för att skydda Piteås dricksvatten

Historiskt beslut taget för att skydda Piteås dricksvatten

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 15:11 CEST

Kommunstyrelsen beslutade idag att gå vidare med förslaget att göra Svensbyfjärden till ett vattenskyddsområde. Syftet är att säkra dricksvattnet på lång sikt. Nu skickas ärendet till Länsstyrelsen som formellt tar beslutet om skyddsområde och skyddsföreskrifter.

​​Piteå kommun uppmärksammar hållbara resenärer

​​Piteå kommun uppmärksammar hållbara resenärer

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 08:00 CEST

Imorgon är det Världsmiljödagen. En viktig insats som alla medborgare kan göra för miljön är att välja hållbara resealternativ. Därför kommer vi att uppmärksamma några av alla de som går och cyklar när de ska till skolan, jobbet eller någon annanstans imorgonbitti. De bidrar till en hållbar framtid!

Aktuella gatuarbeten i Piteå 2018

Aktuella gatuarbeten i Piteå 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 14:16 CEST

​Vägarbeten hör sommaren till och flera projekt med att underhålla och bygga om Piteå kommuns gator och vägar är påbörjade. Via länken pitea.se/gatuarbeten finns aktuell information om årets större gatuarbeten och asfaltsbeläggningar.

Ny socialchef rekryterad från polisen

Ny socialchef rekryterad från polisen

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 11:00 CEST

Rekrytering av ny förvaltningschef till Socialtjänsten har pågått under våren och ny chef blir Fredrik Sjömark. Han tillträder tjänsten efter sommaren. Rekryteringsförfarandet av en av ny socialchef efter Lotta Filipsson har varit omfattande. Ett externt rekryteringsföretag har valt ut de kandidater som kommunledningen intervjuade till tjänsten och valet föll på Fredrik Sjömark.

Fler svar på folkhälsoenkät önskas

Fler svar på folkhälsoenkät önskas

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 15:24 CEST

​Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?” 2018 har under våren skickats ut till 2 000 slumpmässigt utvalda pitebor. Enkäten är ett viktigt underlag för framtida hälso- och vårdsatsningar i Piteå kommun och Region Norrbotten. Nu efterfrågas fler svar för att resultaten ska bli tillförlitliga och jämförbara med tidigare år.

Myndighet ändrar klassificering av badvatten vid Pite havsbad

Myndighet ändrar klassificering av badvatten vid Pite havsbad

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 11:34 CEST

Havs- och vattenmyndigheten har idag tisdag ändrat sin klassificering av badvattnet på Pite havsbad. Badvattnet vid Pite havsbad är nu av godkänd kvalité, enligt Havs- och vattenmyndigheten. Piteå kommun och myndigheten är överens om att mätningen som låg till grund för det negativa beslutet i förra veckan var en tillfällig mikrobiologisk tillväxt som kunde ses som en tillfällig förorening.

Samarbete lyfter kvalité på hästskötarutbildning

Samarbete lyfter kvalité på hästskötarutbildning

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 16:26 CEST

Grans naturbruksgymnasium och Piteå ridklubb, PRK, är nu överens och samarbetsavtalet är signerat. Från höstterminen 2018 kommer Grans att förlägga ridlektioner och delar av hästkunskapen på Piteå ridklubb. Båda parter ser stora fördelar med samarbetet.

Gemensamt krafttag för att motverka klotter i Piteå

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 17:49 CEST

Polisen och Piteå kommun har bjudit in fastighetsägare till en informationsträff för att berätta om kommunens riktlinje för att motverka klotter och för att hitta liknande arbetssätt i hela kommunen. Vi bjuder in pressen att medverka vid mötet. 17 maj kl. 18.00-19.30, Nolia City konferens Piteå

Inbjudan: pressträff om vindkrafttransporter 2018-2019

Inbjudan: pressträff om vindkrafttransporter 2018-2019

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 11:15 CEST

​Under 2018 och 2019 kommer General Electric (GE) och Enercon att bygga totalt 250 vindkraftverk i Markbygden. Den stora satsningen innebär också en logistisk utmaning. Media bjuds därför in till en pressträff torsdag 17 maj med fokus på logistik och transporter, där också exploatörerna finns på plats.

​​Piteå kommun avråder inte från bad vid Pite havsbad

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 15:04 CEST

Piteå kommun ifrågasätter de matematiska beräkningar som ligger till grund för årets klassning av badvattnet på Pite havsbad. Havs- och vattenmyndigheten avråder från bad vid Pite havsbad under sommaren.

​​​Pitebor bjuds in i arbetet med att förbättra framkomligheten i Piteå

​​​Pitebor bjuds in i arbetet med att förbättra framkomligheten i Piteå

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 12:00 CEST

Piteå växer och antalet pitebor blir allt fler. Det ställer krav på bra infrastruktur och goda kommunikationer för att vi ska kunna ta oss till och från jobb, skola, föreningsliv, mataffärer och stadskärnan på ett effektivt sätt. Nu bjuder Piteå kommun in till dialog för att ge piteborna möjlighet att komma med synpunkter om framkomlighet i Piteå.

​Omställning inom flyktingverksamheten

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 10:23 CEST

Antalet asylsökande som kommer till Sverige har minskat kraftigt. Det gäller också ensamkommande flyktingbarn. För att undvika uppsägningar kommer personal som arbetar inom flyktingverksamheten att erbjudas omplaceringar inom kommunen