Skip to main content

2 000 pitebor får hälsoenkät

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2018 09:21 CET

I dagarna får 2 000 slumpmässigt utvalda pitebor ett blått kuvert i brevlådan. Innehållet är enkäten Hälsa på lika villkor? som skickas ut varje år av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Statistiska centralbyrån. Var fjärde år beställer Piteå kommun tillsammans med Region Norrbotten en utökad undersökning. I år är ett sådant år.

Resultaten av undersökningen är viktiga för det fortsatta arbetet med folkhälsa och social hållbarhet i Piteå. Genom svaren finns också möjlighet att jämföra pitebornas hälsa och livsvillkor med landet som helhet och med andra kommuner i Norrbotten.

– Det ska bli intressant att se hur det ser ut 2018 jämfört med för fyra år sedan. Har det hänt något med pitebornas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor? Det får vi svar på om så många som möjligt som får enkäten fyller i den. Det är väldigt viktigt att få ett bra underlag till vidare arbete och satsningar. Så ta chansen att påverka genom att svara på frågorna, säger Brith Fäldt, ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden.

Resultat från 2014 års enkät
Enkäten Hälsa på lika villkor? skickades också ut i utökad form 2014. Resultatet från den mätningen gav både oroväckande signaler och glädjande besked:

– Undersökningen från 2014 visar bland annat att piteborna äter för lite frukt och grönsaker och i jämförelse med riket är vi mer överviktiga och feta, har högre förekomst av högt blodtryck, diabetes, långvarig sjukdom och funktionsnedsättning. Samtidigt visar undersökningen att piteborna har gott psykiskt välbefinnande, lider mindre av stress, oro, ångest och har goda levnadsförhållanden jämfört med riket, berättar Anna Stamblewski, samhällsutvecklare, Samhällsbyggnad.

Strategiskt och operativt folkhälsoarbete
Efter mätningen 2014 fortsätter Piteå kommun att arbeta både strategisk och operativt med folkhälsa. Det arbetet innefattar allt från att folkhälsoperspektivet är inskrivet i styrande dokument till byggande av gång- och cykelvägar, mötesplatser, fotbollshall, skatepark, isbanan, föreläsningar om hälsosam kosthållning och satsning på elevhälsa genom bland annat SAM-projektet. Piteå kommun, som är ortens största arbetsgivare med cirka 4000 anställda, påbörjade också förra året en 3 miljoner satsning på personalhälsa. Men det finns fortfarande stora utmaningar som många olika aktörer behöver samverka kring.

– Därför är vår förhoppning att så många pitebor som möjlighet väljer att medverka i årets undersökning. Resultaten är viktiga för våra framtida folkhälsosatsningar, säger Brith Fäldt.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se