Skip to main content

40 och 60 km/h - nya hastighetsgränser i centrala Piteå

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 06:00 CEST

Inom kort införs nya hastighetsgränser i centrala Piteå och längs Sundsgatan. Foto Maria Fäldt

Från och med 1 november införs 40 och 60 km/h som generella hastighetsgränser i centrala stan. Det innebär att Piteå kommun tar de första stegen mot de hastighetsgränser som trätt i kraft på många håll i landet. På sikt kommer förändringen genomföras på kommunens samtliga gator och vägar.

Första ut är centrala delarna av Piteå - mellan Nygatan och Timmerleden. Även på Sundsgatan kommer de nya hastigheterna att gälla. Längs den sträcka som nyligen byggts om sänks hastigheten från 70 till 60 km/h.

- Förändringen av hastigheten fanns med i planeringen och har påverkat utformningen. Resultatet är en smalare vägbana med lägre hastighet och en parallell belyst gång- och cykelbana, säger Kjell Norberg, trafikingenjör på Samhällsbyggnad.

Politiskt beslut ligger bakom förändringen Beslutet om den nya hastighetsplanen ”Rätt fart i Piteå” togs av kommunfullmäktige redan 2012. Målet är att uppnå trafiksäkrare gator och vägar.

I praktiken innebär förändringen en höjning från 50 till 60 km/h på gator där oskyddade trafikanter sällan vistas i gatumiljön och en sänkning från 50 till 40 km/h längs vägar där bilar samsas med cyklister och gående. I vissa fall innebär förändringen en ökning från 30 till 40 km/h.

- Vi har valt att bevara 30-gränsen vid kommunens skolor. Där finns våra mest oskyddade trafikanter och där är det extra viktigt att ha en säker trafikmiljö, säger Brith Fäldt, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden.

- Det känns bra att övergå till de hastigheter som används allt mer i hela landet. Visst blir det en övergångsperiod för trafikanterna som ska vänja sig med nya hastigheter, så det gäller att vara lite extra uppmärksam, konstaterar Kjell Norberg.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se