Skip to main content

​Cyberschyssta skolor i Piteå

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 07:30 CET

Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun har beslutat att anta riktlinjer i medie- och IT-etik som ett stöd i skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling via digitala medier.

I samband med att riktlinjerna antogs har en vägledning tagits fram som på ett enkelt sätt presenterar vad som gäller för elever i kommunens grundskola och gymnasieskola.

Arbetet med att ta fram riktlinjerna och vägledningen har pågått under cirka ett års tid.


Dela inte, delta inte och var Cyberschysst

Frågan väcktes i förvaltningens ledningsgrupp, om det skulle vara möjligt att upprätta riktlinjer för att bättre kunna förebygga kränkningar via nätet. Kommunens jurist kopplades in i frågan. Efter en konferens, med världsledande forskare inom området nätkränkningar, som Britta Dahlén, gymnasiechef vid Utbildningsförvaltningen deltog i, drogs arbetet igång med att ta fram riktlinjer för kommunens skolor i Piteå.

Tillsammans med Jens Eriksson, som arbetar med att integrera digital teknik i undervisningen, och i samråd med representanter för grundskolan, kommunens jurist, och facket togs riktlinjerna fram. Eva Lestander, kommunikatör och grafisk formgivare vid Piteå kommuns informationsenhet, medverkade i processen för att presentera vägledningen på ett enkelt sätt i en illustrativ folder.

-Vi ville att det skulle vara lätt att göra rätt, säger Britta Dahlén. Vid minsta tveksamhet gäller två saker: Dela inte. Delta inte.

-Vi arbetar också med begreppet Cyberschysst och har tagit fram en grafisk illustration för det.

Riktlinjer för medie- och IT-etik
Riktlinjerna för medie- och IT-etik i Piteå kommuns skolor antogs av Barn- och utbildningsnämnden 30 november 2016 och lyder som följer:

  • Filmning och fotografering i omklädningsrum, duschar och toaletter är inte tillåtet.
  • På andra platser kan det för dig som elev vara tillåtet att filma, fotografera och göra ljudupptagningar – om du först frågat de som berörs och fått medgivande.
  • Du ska även ha tillåtelse för hur du hanterar bilden/filmen/ljudupptagningen sen den är gjord. Ska den publiceras på något sätt så ska berörda ha lämnat tillåtelse till publiceringen.

Användning i skolan
-Just nu är vi inne i en implementeringsfas och alla mentorer har fått foldern med våra riktlinjer och vägledning. Den finns också publicerad på Pitea.se, säger Britta Dahlén.

-Tanken är att mentorerna ska arbeta med frågan tillsammans med sina elever och även berätta för föräldrar att riktlinjerna finns. Det är viktigt att det finns en gemensam policy i de här frågorna och att skolan tar ställning mot kränkningar, olaga hot och ofredande via digitala medier.

Det är också viktigt att elever vet hur de kan agera, om de skulle bli utsatta. 

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Bifogade filer

PDF-dokument