Skip to main content

Förbättringsarbetet inom Piteå kommuns hemtjänst ska följas av Tillitsdelegationen

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 14:05 CET

Utvecklingsarbetet inom Piteå kommuns hemtjänst är utvalt som en av tolv försöksverksamheter som ska följas av forskare.

Utvecklingsarbetet inom Piteå kommuns hemtjänst har valts ut av Tillitsdelegationen som en av totalt tolv försöksverksamheter i landet som kommer att följas av forskare i Försök Tillit. Tillitsdelegationen ska följa försöksverksamheter som främjar idé- och verksamhetsutveckling hos kommuner och landsting.

  • Utveckling är inte längre ett val utan en förutsättning för en hållbar framtid, säger Agnetha Eriksson, socialnämndens ordförande Piteå kommun. Samarbetet kan ge oss ett viktigt erfarenhets- och kunskapsutbyte om hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna för verksamhetsutveckling.

Totalt är det 27 forskare som följer tolv försöksverksamheter inom vård, skola, omsorg runt om i hela Sverige. Arbetet ska bland annat resultera i en antologi kring tillitsbaserad styrning där goda exempel ska kunna hämtas kring till exempel ledarskap, tillsyn, uppföljning, innovation eller ersättningsmodeller.

  • Försöken ska kunna ge oss goda exempel på utvecklingsarbete i kommuner, landsting och myndigheter som ger större utrymme att tillvarata medarbetares fulla kompetens och förmåga. Det kan handla om att utöka utrymmet för verksamhetsutveckling, minskad administration eller att ta bort onödiga mätningar eller krav som inte är nödvändiga i arbetet. Lärdomarna från försöken kommer att utgöra en central del i vårt fortsatta arbete, säger Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman.

    För Piteå kommuns del är det alltså utvecklingsarbetet inom hemtjänst och innovation som ska följas och det är tre forskare kopplat till arbetet.

  • Vi är glada att vårt arbete uppmärksammas, säger Lotta Filipsson, förvaltningschef Socialtjänsten Piteå kommun. Utvecklings- och förbättringsarbetet är en prioriterad fråga för oss inom Socialtjänsten. Det är en nödvändighet för att klara framtidens utmaningar. Vi ska inte springa fortare utan smartare och då är personalens kompetens en mycket viktig resurs att ta tillvara på.

Forskarnas analys av försöksverksamheterna utgör en viktig del av kunskapsinhämtningen till det slutbetänkande som ska överlämnas till regeringen i juni 2018. Forskningsledare är Louise Bringselius, docent i företagsekonomi Lunds Universitet.

  • Vi erbjuder inte bara en plattform för systematiskt kunskapsutbyte mellan verksamheter över hela landet, med dessa försöksverksamheter, utan vi lägger också grunden för en solid långsiktig forskning på det här viktiga området. Balansen mellan kontroll och tillit hör till de ständigt återkommande frågorna i forskningen. Här finns det ett behov av att gå närmare praktiken, för att förstå hur och varför en kontrollkultur utvecklas och se hur man kan utveckla modeller för att bättre hantera den här balansen i vardagen. Ytterst är det här en fråga om både den formella styrningen och förvaltningskulturen. För att åstadkomma förändringar här krävs det praktisk erfarenhet, men det finns också en hel del att lära från befintlig forskning, säger Louise Bringselius.

För mer information kontakta

Lotta Filipsson, Förvaltningschef Socialtjänsten Piteå kommun

Telefon: 070-273 43 63

Agnetha Eriksson, ordförande Socialnämnden Piteå kommun

Telefon: 070-309 65 59

Tillitsdelegationen

Läs mer om tillitsdelegationens direktiv, arbete och försöksverksamheterna på www.tillitsdelegationen.se.

Vid frågor angående Tillitsdelegationen kontakta ordförande Laura Hartman, 073-093 48 11, forskningsledare Louise Bringselius, 076-111 74 48 eller presskontakt utredningssekreterare Karin Ekdahl Wästberg, 070-335 97 40.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se