Skip to main content

Förskola i Piteå får matematiskt hedersomnämnande

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 08:30 CET

I slutet av förra veckan fick Bergsvikens förskola ett hedersomnämnande för sin idéutställning Bergsvikens förskola med matematiken i fokus vid årets Matematikbiennal i Karlstad.

Det var för sitt deltagande i idéutställningen som Bergsvikens förskola tilldelades ett hedersomnämnande. Nina Rudälv, ordförande i biennalrådet, säger:

  • Bland övriga utställningar vill vi ge ett hedersomnämnande till Bergsvikens förskola med matematiken i fokus. Utställningen visar på hur man i större skala, med utgångspunkt i Matematiklyftet, kan bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.

Matematikbiennalen erbjuder kompetensutveckling för lärare som undervisar i matematik i alla skolformer och i alla åldersgrupper. Under Matematikbiennalen presenteras aktuell forskning av både nationella och internationella forskare. Biennalen har anordnats på olika lärosäten sedan 1980, nästa gång den arrangeras blir det för 20:e gången. Årets biennal, med temat Matematik - en förunderlig resa samlade ca 2400 lärare från för-, grund- och gymnasieskolan samt högskola och universitet. Konferensen är en möjlighet att ta del av den senaste forskningen inom fältet. En viktig del av biennalen är möjligheten att få besöka idéutställare samt förlags- och informationsutställare. Idéutställningen är till för att ge pedagoger möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter av undervisningsidéer, utvecklingsarbeten och projekt i matematik.

  • Utställningen ger en bild av det arbete utifrån Skolverkets kompetensutveckling ”Matematiklyftet i förskolan” som har tagit plats på vår förskola samt de erfarenheter och lärdomar vi gjort under processen. Vi vill visa på att matematik kan anta många olika uttryck i förskolan. Både genom exempel på några av de projekt som tagit form hos oss när vi fokuserat de matematiska aspekterna av världen och genom att vi delar med oss av våra erfarenheter och lärdomar från att bedriva förändringsarbete i matematikens tecken, säger Gitte Franzén, förskolechef i Bergsviken.

Piteå representerades under biennalen av, Gitte Franzén, Ann-Catrin Möller och Moa Nilsson från Bergsvikens förskola samt Åsa Ådemo, matematikutvecklare och projektsamordnare för Matte i πteå. Förutom idéutställningen bidrog Ann-Catrin Möller och Moa Nilsson med ett inlägg vid ett seminarium kring Utforskade arbetssätt i förskolan och Moa Nilsson föreläste också under rubriken Vad gör matematiken i förskolan? Föreläste gjorde även Åsa Ådemo, krig erfarenheter av att driva det långa och omfattande projektet Matte i πteå som syftar till att utveckla matematikundervisningen inom alla skolformer.

Läs mer om projektet Matte i Piteå och den film som gjorts om arbetet: www.pitea.se/matteipitea

För mer information kontakta:Gitte Franzén, förskolechef Bergsvikens förskola
0911-69 74 22gitte.franzen@pitea.se

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se