Skip to main content

​Fritt fram för bad vid Pite Havsbad och Kullen Öjebyn

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2017 15:41 CEST

Vattnet är tjänligt vid Pite havsbad och Kullen Öjebyn. Det visar den nya provtagningen som gjorts den här veckan.

Under förra veckan uppmättes förhöjda värden i vattnet vid två badplatser i Piteå kommun – Pite Havsbad och Kullen Öjebyn. Vid Pite Havsbad är vattnet tjänligt vilket betyder att inga förhöjda värden uppmätts, vattnet är av bra kvalité.

-Eftersom de värden som mätts upp på Pite Havsbad åter igen är bra kan vi konstatera att det endast var en tillfällig förhöjning av värdena. Anledningen till förhöjningen misstänks vara en tillfällig förorening till havs, säger Jan Johansson, förvaltningschef, Samhällsbyggnad, Piteå kommun.

Vid Kullen Öjebyn är vattnet tjänligt med anmärkning vilket betyder att lite förhöjda värden kvarstår men vattnet är godkänt för bad.

Rutinprovtagningar

Varje år kontrolleras de större badplatserna, Gläntan och Pite Havsbad, rutinmässigt vid tre tillfällen av Piteå kommun. De mindre badplatserna kontrolleras vid två tillfällen. Bedömningsskalan är tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Vid de två första bedömningsgraderna är det fritt fram att bada.

-När vattnet bedöms som otjänligt vid en provtagning avråder vi från bad tills vi tagit ett nytt prov. Oftast är det då godkänt. Men om det fortfarande innehåller förhöjda halter går vi vidare med en utredning om varför, säger Ulf Isaksson, miljöinspektör, Samhällsbyggnad.

Någon mer mätning av vattnet vid Piteå kommuns badplatser kommer inte att göras i år.
Skyltarna om badförbud tas bort under dagen. 

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se