Skip to main content

Hur ska vi ha det med rökningen i centrum?

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2019 10:25 CEST

I Sverige slängs cirka en miljard fimpar per år. Foto: Getty Images

Hur många fimpar kastas på gator och i parker i centrala Piteå under en vecka? Kom till Byxtorget lördagen 21 september kl. 11-13 så får du svaret. Då finns politiker och tjänstemän från Piteå kommun på plats för att prata rökning och nedskräpning i stadskärnan. Välkommen med dina frågor och synpunkter!

Första juli i år trädde en ny tobakslag i kraft, vilket innebär att många offentliga miljöer numera är rökfria. Det gäller bland annat skolgårdar, lekparker, sportanläggningar, busskurer, restauranger och uteserveringar. Förbudet gäller även utanför entréer till lokaler och andra utrymmen som är öppna för allmänheten.

Det övergripande målet för svensk tobakspolitik är att minska tobaksbruk och förhindra minderåriga att börja använda tobak. Genom förbudet blir offentliga platser mer tillgängliga både för personer som är överkänsliga för tobaksrök och för de som av personliga skäl inte vill eller bör utsättas för rök.

Införandet av rökfria inomhusmiljöer har minskat rökningen och risken för tobaksrökrelaterade sjukdomar. Förväntan är att förbudet att röka på allmänna platser utomhus kommer att få en motsvarande effekt.

Fimpar orsakar nedskräpning i staden och plaster i haven
Det mesta skräpet i vår gatumiljö är relaterat till rökning och snusning, det handlar om fimpar, cellofanpapper, snusdosor och cigarettpaket. I Sverige slängs cirka en miljard fimpar varje år. I fimparna finns farliga ämnen som fastnat i cigarrettfiltret för att skydda rökarens lungor, men som har stor påverkan på miljön.

Förutom nikotin innehåller fimpen bland annat plast och kadmium. Stora mängder fimpar hamnar även i våra dagvattenbrunnar och sköljs ut i havet. Fimpar är en av de största källorna till plastförorening av våra vattendrag.

– Vi vill träffa medborgare för att höra deras tankar och synpunkter om nedskräpning, rökning, hälsa och miljö, säger Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef.

I Piteå finns ingen direkt uppfattning om rökförbudet efterlevs. Däremot har de som städar stadsmiljön – Teknik och gator - noterat en ökning av antalet fimpar som kastas på marken efter den nya lagen trädde i kraft den 1 juli.

– Våra medarbetare upplever att många inte använder befintliga sopkorgar och askkoppar. Det blir mycket skräp i stadskärnan, samtidigt som det också blir ett arbetsmiljöproblem för de som ska ta rätt på dessa fimpar. Det är ett bekymmer och vi hoppas att dialogen med medborgarna kan ge oss tips på hur vi tillsammans kan hålla Piteå rent och fräscht, säger Micael Kemi, tillförordnad avdelningschef på Teknik och gator.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se