Skip to main content

Ny strategi för att stärka och utveckla Piteås näringsliv

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 11:46 CEST

Kommunledningskontoret på Piteå kommun har under våren arbetat tillsammans med näringslivsenheten, Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Science Park och Destination Piteå för att stärka förutsättningarna att öka antalet anställda i Piteås näringsliv. Arbetet ska lyftas i ett nybildat näringslivsforum med företag, föreningsliv och kommunledning och vid regelbundna frukostmöten i Vardagsrummet.

Målet, att öka antalet anställda i Piteås näringsliv, ska bland annat uppnås genom att samordna och styra kommunens samlade näringslivsresurser mot gemensamt framarbetade mål och strategier.

Arbetet kommer att fokuseras på tre huvudområden: nystart av företag, förutsättningar för befintligt näringsliv att växa samt att etablera nya företag till Piteå.

– Kommunen har bra resurser för att stödja näringslivet i Piteå men vi kan bli bättre på att samordna och tydliggöra vårt arbete. Vi har haft en bra dialog i vårt första möte med företagen i vårt nybildade näringslivsforum och fortsätter nu arbetet genom att bland annat åka på ett studiebesök till en kommun som har klättrat i Svenskt näringslivs ranking, säger Mats Berg, kommunchef.

Ett annat tillfälle till dialog för alla företagare är de frukostmöten som regelbundet anordnas i Vardagsrummet. Ambitionen är att dela på värdskapet med företagarorganisationerna och tanken är att kommunalråden och kommunchefen ska vara med minst en fredag i månaden. Höstens första frukostmöte anordnas fredag den 26 september med temat handel.

– Frukostmöten i Vardagsrummet är en bra mötesplats och det känns viktigt att vi kan få komma och berätta om sådant som händer på kommunen men framför allt vill vi att företagarna på orten ska se det som ett tillfälle att lyfta sina frågor och framföra eventuella synpunkter, säger Helene B Röckner, näringslivschef.

Näringslivsforumet består av FR – Niklas Hedkvist och Roland Ekerlin, Pite Entreprenörerna –Ulf Lundkvist och Tommy Sundkvist, Svensk Handel – Kethy Lindehag, LRF –Bo Wiberg, Tillväxtråd Industri/Energi –Thord Jonsson och Erik Öhlund, Destination Piteå –Per Hallkvist.  

För mer information:

Mats Berg, kommunchef
070-675 77 80

Helene B Röckner, näringslivschef
070-683 30 40


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se 

Bifogade filer

PDF-dokument