Skip to main content

Oro för ett barn? Nu finns Saga som stöd för piteborna

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2014 09:30 CET

Nu finns Saga – en webbplats som ska underlätta att barn och ungdomar som mår dåligt får rätt insats. Saga innehåller information om var i Piteå och i landstinget barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp.

– Det känns viktigt att kunna ge föräldrar och barn möjlighet att informera sig själva runt olika frågeställningar som kan uppstå när man lever med barn. Att piteborna själva i lugn och ro kan ta del av kunskap och dessutom direkt få kontaktvägar till hjälp på hemorten/i länet känns väldigt bra, säger Carina Westbom, verksamhetsutvecklare inom stöd och omsorg. 

Gemensamt ansvar

Arbetet har ingått i en statlig satsning, där länets kommuner i samverkan med Norrbottens läns landsting (NLL) skapat den nya webbplatsen som heter SAGA och står för Samarbete och Gemensamt Ansvar för barn och ungas psykiska hälsa. 

Från Piteå kommun är det Mats Larsson från socialtjänsten, Carina Westbom och Roger Burman från Stöd och omsorg, och Carina Hammarsten från Barn- och utbildningsförvaltningen, som varit engagerade och samverkat med NLL.  

Webbplatsen innehåller information om var i Piteå och i landstinget barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp. Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du/ni behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

Här kan du även även läsa om olika livssituationer som föranleder oro eller innebär svårigheter i en familj där barn ingår. (Grundtexten som finns under varje rubrik är skriven av Socialstyrelsen.)

Läs mer på www.sagapitea.se

För mer information välkommen att kontakta 
Carina Westbom, verksamhetsutvecklare inom Stöd och omsorg
 
Telefon: 0911-69 60 43 , 073-328 96 06