Skip to main content

PDOL diplomeras under näringslivsfrukost 13 april

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2018 15:58 CEST

Piteå dansar och ler - en festival för alla.

De senaste åren har Piteå dansar och ler tydligt tagit ställning mot sexuellt ofredande och hatbrott. Under näringslivsfrukosten fredag 13 april kommer de därför att diplomeras för sitt mångfaldsarbete.

Under de senaste åren har sexuella ofredande, våldtäkter och hatbrott uppmärksammats under festivaler på sociala medier. Det har fått PDOL att jobba aktivt mot alla former av kränkningar och diskriminering. Målet är att festivalen ska vara en tillställning där alla ska dela glädje och positiva upplevelser med varandra.

I projektet ”Vi tar ställning mot sexuellt ofredande och hatbrott” visar arrangören genom synliga budskap och olika aktiviteter på området att hatbrott eller sexuella övergrepp inte är okej. De engagerar sina festivalbesökare att ta ställning och tillsammans jobba för en säkrare festival. Festivalledningen driver dessutom detta viktiga arbete året runt, med bland annat föreläsningar och samverkan med olika aktörer.

PDOL bidrar till Ett Piteå för alla
Festivalarrangörens insatser ligger helt i linje med det kommunövergripande arbetet med Ett Piteå för alla. Konceptet för Mångfaldsdiplomering har tagits fram av Piteå kommun i samverkan med företagarorganisationer, folkbildare och Framnäs folkhögskola. Utgångspunkten är en gemensam syn på värdegrunden: Mångfald är en förutsättning för utveckling och tillväxt och mänskliga rättigheter ska utgöra utgångspunkten för arbetet med mångfald.

Piteå vill vara en förebild för mångfald och måste fortsätta värna sin öppenhet. Öppenhet för idéer, kulturer, företagande, invandring, jämställdhet, andra olikheter - helt enkelt öppenhet för mångfald. Gör vi det tillsammans kan vi skapa förutsättningarna för ett Piteå som inkluderar alla.

Diplomeringen sker under fredagens företagarfrukost med temat mänskliga rättigheter och mångfald.

Tid: Fredag 13 april kl. 07.30
Plats: Småstaden

Varmt välkomna!

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se