Skip to main content

Personal på EKB- boenden varslas

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2017 08:30 CEST

Antalet asylsökande som kommer till Sverige har minskat kraftigt. Det gäller också ensamkommande flyktingbarn. Det i kombination med förändringar i de statliga ersättningarna gör att Piteå kommun nu drar ner på personal och antal boenden för ensammande flyktingbarn. I början på juni kommer 23 personer att varslas om uppsägning som följd av omställningen inom flyktingverksamheten.

Det handlar i nuläget om 19 handledare, tre biträdande boendechefer och en handläggare.

- Det känns tråkigt att stänga ner väl fungerade verksamheter. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb, tagit stort ansvar och gjort sitt yttersta för våra nya kommunmedborgare, Det är fortfarande oroligt i världen, men eftersom landets politiker stängt våra gränser måste vi Piteå också anpassa oss, säger Jan Johansson, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Från och med 1 juli i år sänks ersättningen till kommunerna. Tidigare har kommunerna fått ersättning för de antal platser som finns i kommunens avtal med Migrationsverket, oavsett om platserna varit belagda eller ej. I den nya ersättningsmodellen får kommunerna endast betalt för belagda platser.

- Vi måste anpassa vår verksamhet efter det faktiska antalet ensamkommande flyktingbarn placerade hos oss, säger Jan Johansson, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Parallellt med de lagda varslen så jobbar kommunen med att ta över placeringar från andra kommuner. Den personal som nu varslats om uppsägning har sex månaders uppsägningstid.

Kompetensprojekt
Piteå kommun försöker mildra konsekvenserna av de lagda varslen genom att erbjuda personal inom flyktingsamordningen kartläggning av kompetens.

- Vi har fått projektpengar och startat ett projekt som heter KOMI- Kompetens Omställning Migration. Vi vill ta tillvara den värdefull kunskap om bemötande av utlandsfödda som finns i kommunen genom att övertalig personal kan kompetensutvecklas så att de kan arbeta inom andra kommunala verksamheter som har brist på personal, säger Jan Johansson, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen.

KOMI- projektet finansernas medel från Europeiska socialfonden (ESF).

Bakgrund  
Som ett resultat av oroligheter i världen fick vi en stor flyktingvåg i Europa under hösten 2015, främst till Tyskland och Sverige. Det satte stor press på hela Sverige och för Piteå kommuns del innebar det att kommunen fick ta emot 107 ensamkommande barn under 2015. Det föranledde att kommunen snabbt behövde öppna nya boenden för ensamkommande barn. I maj 2017 bor det cirka 80 ensamkommande barn under 18 år i Piteå, majoritet av dem fyller 18 år under året vilket minskar behovet av boendeplatser.

Piteå kommun startade sin flyktingmottagning för drygt tio år sedan och hade då en anställd. Sedan dess har verksamheten vuxit och har idag cirka 90 anställda - som en följd av den stora flyktingströmmen 2015.

Migrationsverkets prognos för närmaste åren visar att det kommer att komma betydligt färre anvisningar av flyktingar till kommunerna i landet. Minskningen är en konsekvens av de politiska beslut som Regeringen har fattat. Under 2015 kom cirka 35 000 ensamkommande barn till Sverige, 2016 cirka 3000 och under 2017 väntas cirka 2000 ensamkommande flyktingbarn till landet.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se