Skip to main content

Piteå går med i nätverk mot rasism

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 10:34 CEST

Piteå kommun ska ansöka om medlemskap i European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) – ett nätverk av städer i Europa som vill stärka arbetet mot rasism och diskriminering. Genom medlemskapet kommer Piteå att få tillgång till nätverk, kunskap och möjligheter till utbyte med medlemskommunerna och därigenom utveckla kommunens arbete mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Det innebär även ett stöd till lokala och ideella organisationer och studieförbund som vill arbeta med att utveckla området. 

– Det är ett viktigt beslut för att stärka Piteås fortsatta arbete mot rasism och diskriminering. Medlemskapet ger oss tillgång till kompetens och forskning för vårt pågående mångfaldsarbete ”Ett Piteå för alla - med ökad mångfald”, social hållbar utveckling samt för Piteå kommuns internationella arbete, säger Helena Stenberg, kommunalråd. 

European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) 
ECCAR etablerades 2004 på initiativ av FN-organet UNESCO och är ett nätverk av städer i Europa som vill stärka arbetet mot rasism och diskriminering. Ett hundratal städer har anslutit sig till nätverket som utarbetat en tiopunktsplan och varje år håller en allmän konferens för alla som ingår i nätverket. ECCAR:s svenska medlemmar är Botkyrka, Kalmar, Lund, Malmö, Salem, Södertälje, Uppsala och Växjö. 

ECCAR har utvecklat ett handlingsprogram i tio punkter som stödjer städernas arbete mot rasism. De tio åtagandena är anpassade till de lokala myndigheternas olika kompetensområden som till exempel utbildning, bostäder och sysselsättning. Medlemsstäderna, i Sverige medlemskommunerna, åtar sig att integrera handlingsplanen i de egna strategierna och att engagera lokalsamhällets olika aktörer i förverkligandet av planen. 

För mer information kontakta
Anna-Lena Pogulis, kommunstrateg
0911-69 62 57 

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se 

Bifogade filer

PDF-dokument