This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Piteå kommun ger företag och föreningar förlängd betaltid av fakturor.        Foto: Getty images
Piteå kommun ger företag och föreningar förlängd betaltid av fakturor. Foto: Getty images

Pressmeddelande -

Piteå kommun erbjuder företag och föreningar förlängt anstånd med betalning av fakturor

Coronaviruset påverkar i stor utsträckning både företag och föreningar. Nu erbjuder Piteå kommunkoncern en tillfälligt utökad betalningstid för fakturor upp till 90 dagar för företag samt ekonomiska och ideella föreningar med säte i Sverige. Ambitionen är att underlätta i den svåra situation många företag och föreningar hamnat i som en följd av corona.

Piteå kommun har en bred näringslivsstruktur med många olika branscher. Det innebär att de utmaningar som företag och föreningar ställs inför kan skilja sig åt. Hur omfattande och på vilket sätt coronaviruset påverkar dem kan se väldigt olika ut.

De företag och föreningar i Piteå kommun som för tillfället har betalningssvårigheter till följd av coronaviruset erbjuds nu en möjlighet att ansöka om anstånd. Anståndet avser betalning av fakturor utställda av Piteå kommun och dess bolagskoncern. Kommunen och respektive bolag beslutar om anstånd var för sig.

För att underlätta den svåra situation som företag och föreningar befinner sig i har Piteå kommuns ledning beslutat att tillfälligt möjliggöra 90 dagars anstånd med betalning av fakturor. Det är 60 dagar längre betalningstid än ordinarie 30 dagar. Det innebär att utestående fakturor får utökat anstånd och kommande faktureringar uppdateras med de nya villkoren.

Beslutet gäller tills kommunledningen fattar annat beslut. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Presskontakt

Relaterade nyheter