Skip to main content

Piteå kommun och polisen samarbetar i säkerhetsfrågor för äldre

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2019 10:00 CET

Helena Lindehag, folkhälsostrateg och samordnare PiteBrå, och Martina Conrad, hemtjänstchef, Piteå kommun, i brottsförebyggande samarbete tillsammans med Bo Hedlund, kommunpolis, Piteå älvdal.

Antalet bedrägerier har ökat de senaste åren och särskilt utsatta är äldre personer. I det lokala brottsförebyggande arbetet samarbetar Piteå kommun och Polisen i Piteå. En viktig del i arbetet är att berätta hur medborgare kan tänka säkert och skydda sin viktigaste information.

Tillsammans arrangerar polis, kommun och ortens banker informationsträffar för att prata säkerhetsfrågor. Den första träffen är fullbokad och äger rum på Kaleido tisdag 19 mars, kl. 13.00-14.30. Förutom deltagare från konsumentrådgivningen, Piteå kommun, och Polisen i Piteå älvdal så medverkar representanter från Handelsbanken, Sparbanken Nord och Nordea.

– Det är viktigt att vi samarbetar kring detta för att få en ökad medvetenhet och kunskap i frågorna men också för att inte skapa onödig oro och ängslan, säger Bo Hedlund kommunpolis, Piteå älvdal.

Det finns dock många äldre som inte kan delta på dessa träffar och därför kommer de som har hemtjänst att få information om hur man som äldre skyddar sig mot brott och hur man tänker säkert. Polisen har tagit fram en folder med tips och råd som hemtjänstpersonalen delar ut till sina omsorgstagare.

– Att dela ut och samtala kring informationen om att tänka säkert med våra brukare känns viktigt och stärker också tryggheten för våra äldre i hemmet, säger Martina Conrad, hemtjänstchef, Piteå kommun.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se