Skip to main content

Piteå stärkt av Europarådets rekommendationer

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 11:37 CEST

De rekommendationer om palliativ vård som Europarådet just antagit stärker Piteå Kommun i sin uppfattning om att man varit både varit framsynt och är rätt ute med sin intresseanmälan till Socialdepartementet om att få starta ett kompetenscenter för vård vid livets slut i Piteå.

2001 lämnade Piteå Kommun in en intresseanmälan till Socialdepartementet för att starta ett kompetenscenter i Piteå. Nu har alla medlemsländer i Europarådet, inklusive Sverige,
antagit rekommendationer om hur vård vid livets slut ska bedrivas. Dessa sätter fokus på vikten av en god palliativ vård. Det finns behov av både mer kunskap om och utvecklingsarbete som rör vård vid livets slut. Målet är att vårdgivare, vårdtagare och deras närstående ska kunna uppleva livskvalitet i livets slutskede.

Grundidén med ett kompetenscenter i Piteå är att utifrån ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv bedriva kompetensutveckling, forskning och utveckling inom palliativ vård i livets slutskede med särskilt fokus på äldre, fysiskt och psykiskt funktionshindrade med multihandikapp.

- Det är oerhört bra att dessa rekommendationer är antagna, säger Ulla Burman på Sapientia som driver frågan för Piteå Kommuns räkning som också ser vikten av att vi får en nationell plan för den palliativa vården

För mer information; projektledare Ulla Burman 0911- 19660
kommunalråd Maj-Britt Lindström, 0911- 96001, 070-677 55 06

Gerd Sävenstedt 0911- 960 41, 070- 303 60 51
infoansvarig