Skip to main content

Piteåskolorna topprankade för tredje året i rad

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 08:30 CET

Piteå utsågs i höstas till bästa skolkommun i Norrbotten och rankades tvåa i Sverige. Kommunen har de senaste åren stadigt placerat sig bland de 15 bästa av landets 290 kommuner.

- Vi pratar ofta om att tänka dynamiskt istället för statiskt. Ta SM-veckan och Kalla till exempel. För henne räcker det inte bara att åka 10 km på samma tid som hon alltid gjort. Hon känner sig nog aldrig fullärd utan vill hela tiden utvecklas, och det genom att våga testa och tänja på gränserna, säger Tony Lindfors, lärare på Sjulnässkolan som uppmärksammats i en film från Skolverket för att de använder forskningsrön för att förbättra undervisningen.

Syftet med Lärarförbundets årliga ranking är att uppmuntra och inspirera kommuner som satsar på elever, lärare och skolledare. Kommunerna granskas utifrån 14 kriterier, bland annat resurser till undervisningen, lärartäthet, andel barn i förskola och betygsresultat.

- En viktig anledning till resultatet är Piteås alla oerhört skickliga pedagoger. Det finns en stor utvecklingslust och engagemang bland lärarna, säger skolchefen Ingemar Jernelöf.

Över 90% klarade alla ämnen
Enligt Lärarnas riksförbund klarade 91 procent av niondeklassarna i Piteå kunskapskraven i samtliga ämnen 2014. Detta trots att Piteå inte är i absoluta toppen när det gäller kostnad per elev.

-Kostnadsmässigt så ligger Piteå ungefär i mitten jämfört med övriga kommuner i Sverige där kostnaden för en grundskoleelev ligger på mellan 75 000 kr och 130 000 kr, säger Ingemar Jernelöf.

Sjulnässkolan uppmärksammas av Skolverket
Maud Öquist och Tony Lindfors är lärare på Sjulnässkolan, som blivit uppmärksammad av Skolverket i en film som lyfter deras systematiska kvalitetsarbete och strävan mot att föra in forskningsbaserade arbetssätt i praktiken. Ett konkret verktyg är det kvalitetsshjul som blivit en naturlig del av skolkulturen.

- Det handlar om tydlig analys och uppföljning, nästan på det sätt som företagen jobbar. Vi beskriver nuläge och identifierar viktiga mål och metoder för att få fram de viktigaste fokusområdena. Vi följer upp noggrant och justerar löpande, berättar Tony Lindfors och får medhåll av sin kollega.

- Relationer och förtroende mellan elever och lärare är en viktig nyckel,. Vår styrka är att kombinera det beprövade med en nyfikenhet för nya metoder och influenser. Vi deltar i ett internationellt utbyte med Italien och Lettland där vi bidrar med input kring hur entreprenörskap får eleverna att tro på sin egen förmåga, säger Maud Öquist.

Sjulnässkolan uppvisar också bra resultat när det gäller att förmedla kunskap och blev därför utvald av Skolverket att som en av sex skolor delta i en diskussion om resultat.

- Men allra mest stolta är vi över enkäten ”Personligt”, där eleverna genomgående ger skolan höga betyg. Nästan alla elever känner stor trygghet i skolan, det känns fantastiskt, avslutar Tony Lindfors.


AXPLOCK AV UTMÄRKELSER PITEÅS SKOLOR

Piteå kommun i topp för tredje året i rad
2013: Bästa skolkommun i Sverige.
2014 och 2015: Bästa skolkommun i Norrbotten och näst bästa i Sverige.

Strömbackaskolan utnämnd till ”Förstklassig skola”
Piteås gymnasieskola Strömbackaskolan blev i november 2015 prisade av VVS-branschens yrkesnämnd till ”Förstklassig skola” för sin höga kvalitet på utbildningen.

Solanderskolan vinnare i nationell utmaning
Eleverna och personal på Solanderskolan vann årets nationella utmaning ”Gå och cykla till skolan” som arrangeras av Trafikkalendern. Syftet är att förbättra hälsa, miljö och trafiksäkerhet kring skolorna, något som Solanderskolan har arbetat mycket med de senaste åren.


Mer information:
Ingemar Jernelöf. Förvaltningschef Piteå kommun, 0911-69 60 61, ingemar.jernelof@pitea.se
Tony Lindfors. Lärare Sjulnässkolan. 070-360 33 61, tony.lindfors@pitea.se 
Maud Öquist. Lindfors. Lärare Sjulnässkolan, 070-635 66 41, maud.oquist@pitea.se

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se