Skip to main content

Pitebor har svarat på enkätundersökning om miljö- och hälsofrågor

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2018 08:00 CET

Pitebor har fått tycka till i enkät om buller och luftföroreningar i sin närmiljö.

Piteå kommun har under hösten genomfört en enkätundersökning om miljö- och hälsofrågor. 1 000 personer har slumpmässigt valts ut att ingå i undersökningen som kommer att ligga till grund för Piteå kommuns fortsatta arbete med miljö- och hälsoskydd. Rapporten för 2018 är nu klar.

Var femte år genomför Piteå kommun en undersökning om miljö- och hälsofrågor. 1 000 slumpmässigt utvalda personer från tio områden ingår i studien. Syftet är att få en bild av hur Piteås invånare i åldrarna 16-70 år påverkas av luftföroreningar och buller samt öka kunskap om hur Piteborna mår och trivs i sina bostadsområden. Undersökningen har genomförts sedan 1980-talet, vilket gör det möjligt att se förändringar över tid.

Enkätsvaren är sammanställda och rapporten för 2018 är framtagen. Rapporten visar både förändringar gällande upplevelserna av påverkan från luftföroreningar samt buller och att även nya har tillkommit jämfört med tidigare undersökningar. För mer information hänvisar vi till rapporten i sin helhet på vår hemsida.

För oss på Piteå kommun är det viktigt att efterfråga kommunmedborgarnas syn på dessa frågor. Resultatet är ett stöd i vårt fortsatta arbete som planerare samt i tillsynsfrågor.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se