Skip to main content

Så här ska handeln i Piteå utvecklas

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 08:45 CEST

Ett flertal om- och nybyggnadsprojekt är på gång i stadskärnan, många i kommersiellt syfte. I en ny handelsstudie presenteras omfattning, riktningen och åtgärdsförslag för hur Piteå ytterligare kan stärkas som handelsstad. Fredag 26 september presenteras den i Vardagsrummet.

Piteå befinner sig i ett expansivt skede, med flera stora samhällsbyggnadsprojekt på gång. Piteå kommuns målsättning är 43 000 invånare år 2020 och de pågående projekten är viktiga i arbetet med att skapa en attraktiv stad där folk vill leva, bo och verka. En levande stadskärna med handel, kultur och mötesplatser är en framgångsfaktor.

I en ny handelsstudie framgår att befolkningsökningen i kombination med den prognosticerade konsumtionsutvecklingen per capita ökar köpkraften i Piteå med ca 120 mkr för dagligvaror och 400 mkr för sällanköpsvaror de närmaste tio åren. Det är ett tydligt besked att handeln kan utvecklas ytterligare. I handelsstudien beskrivs var och hur denna utveckling kan ske. Studien innehåller även ett antal förslag på åtgärder. Handelsstudien är en del i projektet Handelsutveckling Piteå 2014, där Piteå kommun samverkar med Destination Piteå Länk till Handelsstudie

Handdelsstudien presenteras mer ingående på ett frukostmöte i Vardagsrummet fredag 26 september kl. 07.30-08.45. Representanter från Piteå kommun, Destination Piteå och Tyréns finns på plats. Varmt välkomna!

För ytterligare information, kontakta: Per Hallkvist, Destination Piteå, 0911-733 10 Helene Bäcklund Röckner, näringslivschef Piteå kommun 0911-69 60 20 Jessika Nilsson, samhällsutvecklare Piteå kommun 0911-69 61 81


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se 

Bifogade filer

PDF-dokument