Skip to main content

Skärgårdsråd bildat i Piteå kommun

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 09:55 CEST

I går bildades Piteå Kommuns eget skärgårdsråd, till för alla som är intresserade av skärgårdens utveckling i Piteå. Rådet är tänkt som en länk mellan kommunmedborgaren och de kommunala tjänstemän som arbetar med skärgårdens utveckling. Alla som har synpunkter eller idéer rörande skärgården är välkommen att ta kontakt med medlemmar i rådet.

Förutom att vara en kontaktyta mot allmänheten ska rådet också hjälpa kommunen med att prioritera insatser i skärgården. På första mötet diskuterades bl.a. hur ev. muddringsinsatser ska prioriteras och behovet av nya mer detaljerade sjökort för de mest trafikerade farvattnen samt viss utökad prickning för att underlätta framkomligheten för fritidsbåtar.

- Det här är ett efterlängtat initiativ och som ytterligare kommer att bidra till att vi får en levande och lättillgänglig skärgård, menar Sten Olsson ordförande i Piteå Båtklubb.

I rådet ingår representanter för Piteå Båtklubb, Piteå Segelsällskap samt småföretagare. Sammankallande för skärgårdsrådet är Per Lenndin på Kultur Fritid, Piteå Kommun och gruppen kommer att träffas 2-4 ggr per år.
Syftet med rådet är att bidra till skärgårdens utveckling genom att:
 Hjälpa till med prioriteringarna för de insatser som kommunen avser genomföra i skärgården.
 Vara en kontaktyta för alla kommuninvånare med skärgårdsintresse.
 Komma med idéer och förslag som bidrar till att utveckla skärgården.

Gruppen består av följande medlemmar:
Britt-Louise Nyman-Backman Stämningsrum i Norr
Ove Lundmark Piteå Segelsällskap
Sten Olsson Piteå Båtklubb
Gunnar Eriksson Mark o skog, Piteå Kommun
Monica Sidén Kultur Fritid, Piteå Kommun
Erling Lundmark Kultur Fritid, Piteå Kommun
Per Lenndin Kultur Fritid, Piteå KommunFör mer info:
Per Lenndin
070-5896249
Sten Olsson
070-5609025