Skip to main content

Socialtjänsten lanserar ny e-tjänst för orosanmälan

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2019 08:00 CEST

Våga se, våga agera! Nu lanserar Piteå kommun en ny e-tjänst för orosanmälan.

Första oktober lanserar Socialtjänsten en ny e-tjänst. Det gör det snabbare och enklare för medborgare och tjänstepersoner att göra en orosanmälan om man misstänker att någon far illa.

Det behövs inga bevis eller konkreta händelser för att göra en orosanmälan. Att känna på sig att någonting inte står rätt till eller en misstanke finns om att någon far illa kan vara skäl nog. En orosanmälan behöver inte gälla barn och ungdomar, utan kan även gälla vuxna personer.

- Den nya e-tjänsten uppfyller kraven på sekretess och säkerhet. Den blir ett komplement till andra ingångar, så det går fortfarande utmärkt att kontakta socialtjänsten via telefon och vanlig e-post, säger Anna Richardsson, processledare på Stöd och omsorg.

Socialstyrelsen rekommenderar att alla som misstänker att ett barn eller ungdom far illa ska anmäla det till socialtjänsten i sin kommun. För de som i sitt arbete möter barn och unga inom förskola, skola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård finns dessutom en lagstadgad anmälningsskyldighet.

- Personal som jobbar med barn och unga måste därför omedelbart göra en orosanmälan om de misstänker att ett barn far illa. Då anmäler man utifrån sin yrkesroll. Om du gör en orosanmälan som privatperson kan du däremot välja att vara anonym, säger Sofie Isaksson, chef för mottagningen

Antalet e-tjänster inom Piteå kommun ökar allt eftersom, som ett led i det digitaliseringsarbete som pågår. E-tjänster underlättar för medborgarna att sköta pågående ärenden med kommunen. 

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se